MZV RF: Rusko podnikne odvetné vojenské kroky, keď Fínsko vstúpi do NATO

Rusko bude v reakcii na možný vstup Fínska do NATO nútené prijať odvetné kroky vojensko-technického charakteru, aby zastavilo hrozby pre svoju národnú bezpečnosť.

Uvádza sa to vo vyhlásení Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie, distribuovanom dnes 12. mája.

„Ruská strana opakovane poznamenala, že výber spôsobov, ako zabezpečiť svoju národnú bezpečnosť, je na vláde a fínskom národe. Helsinki si však musia uvedomiť zodpovednosť a následky takéhoto kroku. Vstup Fínska do NATO spôsobí vážne škody v bilaterálnych rusko-fínskych vzťahoch a pri zachovaní stability a bezpečnosti v regióne severnej Európy. Rusko bude nútené prijať odvetné kroky, vojensko-technického aj iného charakteru, aby zastavilo hrozby pre svoju národnú bezpečnosť, ktoré v tejto súvislosti vznikajú,“ zdôrazňuje sa vo vyhlásení.

V spoločnom vyhlásení, ktoré dnes zverejnili prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marin, by Fínsko malo čo najskôr požiadať o vstup do NATO. Oficiálne rozhodnutie by malo padnúť v nedeľu 15. mája. Ruské ministerstvo zahraničia označilo takéto vyhlásenia za dôkaz radikálnej zmeny v zahraničnej politike krajiny.

Diplomatický rezort poznamenal, že politika vojenskej neutrality slúžila desaťročia ako základ stability v regióne severnej Európy, zaisťovala spoľahlivú úroveň bezpečnosti pre fínsky štát, bola pevným základom pre budovanie vzájomne výhodnej spolupráce a partnerstiev medzi Moskvou a Helsinkami, pričom sa úloha vojenského faktora znížila na nulu.

„Ani ubezpečenia Ruska o absencii akýchkoľvek nepriateľských zámerov voči Fínsku, ani dlhá história dobrej susedskej a vzájomne výhodnej spolupráce medzi našimi krajinami nepresvedčili Helsinki o výhodách zachovania politiky vojenskej neutrality,“ uviedlo ministerstvo.

Dodali, že cieľ NATO, „ktorého členské krajiny energicky presviedčali fínsku stranu, že neexistuje žiadna alternatíva k členstvu v aliancii, je jasný – pokračovať v expanzii smerom k hraniciam Ruska, vytvoriť ďalšie krídlo vojenskej hrozby pre Rusko“.

„No prečo Fínsko zmení svoje územie na líniu vojenskej konfrontácie s Ruskou federáciou a zároveň stratí nezávislosť pri prijímaní vlastných rozhodnutí, to posúdi história,» uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí. „Vstup do NATO bude tiež priamym porušením medzinárodných právnych záväzkov Fínska, predovšetkým Parížskej mierovej zmluvy z roku 1947, ktorá stanovuje povinnosť zmluvných strán nevstupovať do aliancií a nezúčastňovať sa na koalíciách namierených proti jednej z nich, ako aj Zmluvy medzi Ruskom a Fínskom z roku 1992 o základných vzťahoch, ktorá stanovuje, že zmluvné strany sa zdržia hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti druhej zmluvnej strany, nepoužijú ani nepovolia použitie svojho územia na ozbrojenú agresiu proti druhej strane. Vzhľadom na súčasnú ľahostajnosť kolektívneho Západu k medzinárodnému právu sa však takéto správanie stalo normou. Budeme reagovať podľa situácie.“

Comments:

Loading ...