Kyjevská chunta pripravuje ďalšiu provokáciu podľa scenára v Buči

Na pozadí úplnej absencie akýchkoľvek vojenských úspechov na fronte kyjevský režim naďalej „bojuje“ pomocou ostreľovania obcí, teroru voči obyvateľstvu, provokácií a neľudského inscenovania.

O príprave ďalšej takejto „operácie“ 18. mája hovorilo Medzirezortné koordinačné veliteľstvo Ruskej federácie pre humanitárnu reakciu v spolupráci s poverenými federálnymi výkonnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.

Tentoraz bola za miesto krvavého predstavenia vybraná lokalita mesta Konstantinovka v Doneckej ľudovej republike. Podľa svedectiev zajatých ukrajinských vojakov práve tam pripravuje kyjevský režim pod vedením západných kurátorov ďalšiu provokáciu podľa scenára „Buča“.

Militanti, oblečení v uniformách ruskej armády, s bielymi páskami, majú postrieľať ukrajinských civilistov a má to byť nasnímané na kameru.

Zverstvo bude zaznamenané údajne z náhodne prechádzajúcich áut. Potom budú tieto obrázky šírené v západných médiách a na rôznych internetových zdrojoch po oslobodení mesta ruskými ozbrojenými silami.

„Sofistikovanosť takýchto cynických a krutých provokácií na podnet zahraničných kurátorov bez preháňania prekračuje všetky existujúce normy morálky a súčasní ukrajinskí nacisti sa v kontexte použitých neľudských metód stali „dedičmi“ nacistov z čias Veľkej vlasteneckej vojny,“ uviedlo veliteľstvo.

Comments:

Loading ...