Európsky parlament chce tribunál nad Ruskom

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili uznesenie, v ktorom vyzývajú Európsku úniu, aby podporila vytvorenie špeciálneho medzinárodného tribunálu na vyšetrovanie vojnových zločinov na Ukrajine a potrestanie zodpovedných. Informovala o tom tlačová služba EP.

Ako je uvedené v dokumente, hovoríme o vyvodení zodpovednosti voči ruským predstaviteľom.

„Vyšetrovanie ruských lídrov a vojenských veliteľov, ako aj ich spojencov v prípade zločinu agresie proti Ukrajine by mal viesť špeciálny medzinárodný tribunál,“ uvádza sa vo vyhlásení. „(Poslanci Európskeho parlamentu požadujú — RT ), aby sa tieto vyšetrovania a následné trestné stíhanie vzťahovali aj na všetkých ruských vojenských príslušníkov a predstaviteľov zapojených do vojnových zločinov.“

EP tiež chce, aby Európska únia poskytla všetky potrebné zdroje a administratívnu, vyšetrovaciu a logistickú podporu potrebnú na vytvorenie takéhoto tribunálu. Ide najmä o poskytovaní takejto pomoci Medzinárodnému trestnému súdu, ako aj ukrajinským orgánom.

Poslanci zdôrazňujú, že EP musí konať rýchlo, keďže existuje vážne riziko, že dôkazy súvisiace s vojnovými zločinmi na Ukrajine by mohli byť zničené v dôsledku bojových akcií.

Myšlienka postaviť pred súd tých, ktorí sú vinní z vojnových zločinov na ukrajinskom území, sa spomína aj v ďalšom uznesení Európskeho parlamentu, prijatom v rovnaký deň ako dokument s iniciatívou na osobitný medzinárodný tribunál. Uvádza sa v ňom, že v kontexte súčasného konfliktu existujú dostatočné dôvody domnievať sa, že „v krajine boli a sú páchané zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny“, takže EÚ „musí urýchlene prijať všetky potrebné opatrenia“, aby boli vinníci postavení pred spravodlivosť.

Poznamenáva sa tiež, že prokuratúry niekoľkých členských štátov EÚ a Ukrajiny začali vyšetrovanie udalostí na ukrajinskom území, pričom sa „podľa potreby spoliehali na podporu Eurojustu“. Navyše, ako dodali autori uznesenia, kancelária prokurátora ICC tiež oznámila začatie vyšetrovania situácie na Ukrajine.

„Je dôležité koordinovať a zdieľať dôkazy medzi vyšetrovacími orgánmi krajín a prokurátormi v rôznych jurisdikciách, ako aj s ICC alebo akýmkoľvek iným súdom, tribunálom alebo mechanizmom zriadeným na tento účel, aby sa zabezpečila efektívnosť vyšetrovania a trestného stíhania genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojenských zločinov a súvisiacich trestných činov vrátane tých, ktoré mohli byť spáchané na Ukrajine v kontexte pokračujúcich bojových akcií,“ požadujú poslanci.

Rovnako ako dokument o ad hoc vytvorenom medzinárodnom tribunáli, aj rezolúcia sa odvoláva na riziko, že dôkazy „nemožno bezpečne uložiť“ vo vojnovej zóne.

„Preto je vhodné vytvoriť centralizované úložisko na bezpečnom mieste,“ tvrdia poslanci.

Okrem toho by mal byť „Eurojust“ podľa ich názoru schopný zasielať „Europolu“ informácie súvisiace s vyšetrovaním genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.

„Takáto spolupráca by mala zahŕňať pravidelné spoločné hodnotenie operatívnych a technických otázok,“ uvádza sa v uznesení.

Zaangažovaný orgán

Pripomeňme si, že prokurátor ICC Karim Khan v rozhovore pre francúzske noviny „Le Monde“ povedal, že jeho úrad pošle na Ukrajinu skupinu 42 ľudí, aby viedli vyšetrovanie a pomáhali národným orgánom.

Ocenil tiež spoluprácu medzi ICC a EÚ v rámci ukrajinského vyšetrovania s tým, že to zostane v histórii ako obdobie, keď sa medzinárodné právo „začalo vnímať nie ako nepríjemnosť, ale ako spôsob ochrany spoločnosti a jej hodnôt, ako aj mier a bezpečnosť“.

Skutočnosť, že EÚ má v úmysle pomáhať prokurátorom Medzinárodného trestného súdu, ako aj Ukrajine v procese zhromažďovania dôkazov o vojnových zločinoch pripisovaných Rusku, oznámil v apríli aj šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. Únia podľa neho pomôže s dokumentovaním takéhoto protiprávneho konania, aby bola Ruská federácia postavená pred súd. Moskva opakovane poprela účasť Ozbrojených síl RF na vojnových zločinoch na Ukrajine, pričom zdôraznila, že ide o inscenácie zo strany kyjevských úradov a Západu.

Ako 29. apríla uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharova, zapojenie prokuratúry Medzinárodného trestného súdu (ICC) do ukrajinskej otázky je spolitizované.

„Pokiaľ ide o prokuratúru ICC, tento jej krok dokazuje, že sa ani len nesnaží zachovať si aspoň zdanie nestrannosti a objektivity a s nadšením sa zapája do procesu, v ktorom sú vopred jasne určení páchatelia,“ napísala Zacharova v komentári zverejnenom na stránke ruského ministerstva zahraničných vecí.

„Nevzbudzuje dôveru“

Iniciatíva Európskeho parlamentu na vytvorenie špeciálneho medzinárodného tribunálu vrátane spolupráce s ICC a ukrajinskými úradmi je podľa expertov len súčasťou rozsiahlej rusofóbnej kampane. Účelom týchto aktivít je nepodložené obvinenie Ruska z vojnových zločinov, pričom sa ignorujú zločinné akcie Ozbrojených síl Ukrajiny proti civilnému obyvateľstvu.

„Musia vyniesť rozsudky obviňujúceho charakteru proti veľkému počtu ruských predstaviteľov, predovšetkým tým, ktorí rozhodujú o špeciálnej operácii. Obe uznesenia EP sú maximálne spolitizované: od začiatku nemôže byť reč o akomkoľvek nezávislom vyšetrovaní vojnových zločinov na Ukrajine, ktorých sa dopúšťajú kyjevské úrady. Ide o výnimočný súd, ktorý sa snažia prezentovať ako legitímny orgán vykonávajúci vyšetrovanie,“ povedal Nikita Danjuk, zástupca riaditeľa Inštitútu pre strategické štúdie a prognózy RUDN, v rozhovore pre RT.

Iniciatíva na zriadenie medzinárodného špeciálneho tribunálu podľa neho nie je ničím iným, ako pokusom Západu sformovať ďalšiu „falošnú štruktúru“.

„Avšak v skutočnosti, ak sa vytvorí takýto tribunál, bude vyšetrovať iba inscenácie organizované kyjevskými úradmi, ktoré sa tak horlivo snažia predať západným občanom. A ak je základ vyšetrovania spočiatku falošný, potom je jasné, že samotná inštitúcia, ktorá používa falošné dôkazy, nevzbudzuje žiadnu dôveru,“ povedal Danjuk.

Pripomenul tiež, že povesť spomínaného ICC ani zďaleka nie je bezchybná.

„Západné krajiny ho využívajú na potrestanie nepohodlných a nevinných ľudí. Keď sa však na ICC obrátia s požiadavkami na potrestanie predstaviteľov Západu za to, čo urobili v Afganistane a iných štátoch, potom tieto prípady sú zrazu bez priority, pokúšajú sa ich ututlať a nároky sú zablokované. To sa stalo aj s afganským spisom o zločinoch americkej armády, ktorý po vyhrážkach Washingtonu nebol zverejnený,“ pripomenul Danjuk.

Podľa jeho názoru bude iniciatíva Európskeho parlamentu, ak sa zrealizuje, len na papieri.

„Nebudú sa tam vykonávať žiadne konkrétne práce, pretože od začiatku bude všetko založené na falzifikátoch, ktoré budú predložené ako dôkaz. EP to všetko veľmi dobre vie, no prižmúria nad tým oči. Na území Európy sa už vytvoril informačný kokón a ignorujú sa aj tie omrvinky pravdivých informácií, ktoré sa tam dostanú z Ruska. Účelom Európskeho parlamentu je zjavne zachovať a posilniť tento kokón,“ domnieva sa Danjuk.

Vladimir Olenčenko, vedúci výskumník Centra európskych štúdií v IMEMO RAV, zase v komentári pre RT pripomenul, že uznesenia Európskeho parlamentu majú poradný charakter a protiruské dokumenty tohto druhu nie sú výnimkou.

„Toto nie je akčný plán ani smerovanie. Európska komisia na to môže reagovať rôzne. Môže ponechať takéto dokumenty bez pozornosti, ako aj iniciovať vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá ponúkne možnosti realizácie týchto želaní. V tomto prípade však okamžite vyvstane veľa otázok, ktoré sa týkajú predovšetkým financovania, s ktorým má EÚ už teraz veľké problémy,“ hovorí analytik.

Rezolúcie Európskeho parlamentu o vytvorení medzinárodného tribunálu a údajnej identifikácii osôb zodpovedných za vojnové zločiny na Ukrajine majú podľa neho „podnecovať protiruské nálady v Európe“.

„Podobné uznesenia však môžu viesť k ďalšiemu rozdeleniu krajín EÚ v otázke vyčleňovania peňazí na vytváranie takýchto štruktúr. Finančné možnosti donorských krajín Európskej únie nie sú neobmedzené. Rozpory medzi národnými záujmami a záujmami Európskej komisie sa čoraz viac odhaľujú,“ uzavrel expert.

Irina Taran, Maxim Lobanov, RT

Comments:

Loading ...