Rusko má „plán B“ pre prípad odpojenia od európskych internetových sietí

Maksut Šaadajev, minister digitálneho rozvoja, telekomunikácií a masmédií Ruskej federácie, oznámil, že Rusko presmeruje internetovú prevádzku cez ázijský región, ak sa Európa rozhodne odpojiť nás od svojich výmenných miest.

„Máme plán B: cez druhú stranu, v prípade úplného odstavenia ruských operátorov v Európe z medzinárodných dopravných výmenných bodov, presmerovať pripojenie cez Áziu,“ povedal minister.

Zdôraznil, že podobný plán má aj „Rostelekom“, ktorý je hlavným prevádzkovým operátorom. Šaadajev zároveň poznamenal, že ruskí poskytovatelia už majú skúsenosti s odpájaním ruských sietí, a preto je pripravený záložného plánu.

Comments:

Loading ...