Cherson a Záporožie sa vrátia do svojho rodného prístavu

Špeciálna vojenská operácia na Ukrajine naďalej geopoliticky mení mapu regiónu. Cherson a väčšinu Záporožských regiónov už nekontroluje Kyjev, ale sú pod operačnou kontrolou Ruskej federácie.

Treba povedať, že tieto regióny sú po stáročia neoddeliteľne spojené s Ruskom. Bez toho, aby sme zachádzali do „staroveku“, možno poznamenať, že kľúčovým medzníkom vo formovaní tohto regiónu bolo vytvorenie provincie Novorossijsk v roku 1764, ktorá administratívne inštitucionalizovala oblasť Divokého poľa a predurčila hlavné vektory jeho rozvoja (provincia Cherson bola pripojená v roku 1777). Od tohto momentu sa začína aktívny rozvoj týchto území a ich začlenenie do celoruského priestoru.

Skutočnosť, že tieto regióny boli súčasťou Ukrajinskej SSR, mala malý vplyv na ich sociálno-kultúrne, etnické a jazykové charakteristiky, ale po rozpade ZSSR v roku 1991 a vzniku samostatnej Ukrajiny začalo dochádzať k systémovým zmenám.

Z politického hľadiska tieto územia tradične patrili do makroregiónu Juhovýchod Ukrajiny, ktorý sa vyznačoval orientáciou na Rusko, prioritou ruského jazyka pred ukrajinčinou a odmietaním prejavov neonacistického, fašistického, nacionalistického politického a sociálneho hnutia. Aj na týchto územiach nepochybne dominovala Ukrajinská pravoslávna cirkev Moskovského patriarchátu. V dôsledku toho v národných prezidentských a parlamentných voľbách Chersonský a Záporožský región volil kandidátov a politické združenia s proruskou orientáciou.

Po udalostiach z roku 2004 (nezákonné tretie kolo prezidentských volieb, v ktorom zvíťazil prozápadný kandidát Viktor Juščenko) a najmä po prevrate v roku 2014 a februárovom prevrate, zažilo obyvateľstvo juhovýchodu všetky slasti tzv. ukrajinskej „demokracie“. Banditi z dobrovoľníckych práporov v roku 2014 tvrdo potlačili všetky iniciatívy občanov, ktorí sa postavili proti štátnemu prevratu. Následné procesy totálnej ukrajinizácie, démonizácie Ruska, presadzovanie cudzej ideológie, prenasledovanie Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi v skutočnosti pripravili obyvateľstvo týchto území o základné práva a slobody, ktoré im vraj mala garantovať ukrajinská ústava.

Špeciálna vojenská operácia na Ukrajine v súčasnosti viedla k tomu, že celé územie Chersonu a väčšina Záporožského regiónu sa dostali pod účinnú kontrolu Ozbrojených síl RF. V dôsledku toho vyvstávajú prirodzené a veľmi dôležité otázky súvisiace s budúcnosťou regiónu.

Prvá otázka súvisí so štatútom týchto území. Hneď je treba poznamenať, že konečné rozhodnutie o tomto probléme bude pravdepodobne prijaté po dokončení vojenskej fázy špeciálnej operácie. Potenciálne by mohlo ísť o vznik samostatných republík podľa vzoru DĽR a LĽR (dôležité je povedať, že v rámci takéhoto scenára sú vážne problémy, keďže za osem rokov existencie D/LĽR proti takémuto scenáru nebolo možné medzi obyvateľmi Ukrajiny a prevažnej väčšiny občanov južných oblastí vytvoriť pozitívny obraz o republikách Donbasu).

Ďalšou možnosťou sú administratívno-územné celky v rámci konfederatívneho alebo federálneho celku, kde by boli tiež republiky Donbasu, Podnestersko, Nikolajevský a Odeský región.

Tretí scenár zahŕňa vstup týchto regiónov do Ruska. Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že ministerstvo vnútornej politiky prezidentskej administratívy RF v súčasnosti rieši veľa strategických otázok v Chersonskej a Záporožskej oblasti, tento scenár vyzerá celkom realisticky.

V prípade realizácie tretieho scenára a pričlenenia týchto území k Ruskej federácii by prirodzene vyzeralo vytvorenie nového regiónu (ten už existoval pod názvom gubernia Taurida), ktorý by zahŕňal Krym, Cherson a Záporožie. Tento scenár vyzerá najefektívnejšie a najschodnejšie, keďže Krym sa bude môcť stať „donorom“ pre Cherson, Berďansk, či Melitopoľ, pokiaľ ide o personál (ako v Donbase v roku 2014, takmer všetci úradníci a bezpečnostné zložky, ktoré v tom čase zastávali funkcie opustili mestá), modely riadenia a efektívne ekonomické väzby. Okrem toho sa šéf Krymu Sergej Aksjonov počas ôsmich rokov konfliktu na Ukrajine ukázal ako spoľahlivý partner pre Donbas a jeho manažérsky potenciál mu rozhodne umožní efektívne riadiť veľký región a čo je dôležité, dobre vie, ako budovať interakciu s Ukrajinou.

Na záver môžeme povedať, že definitívne rozhodnutie o osude Chersonu a väčšiny Záporožského regiónu padne po ukončení vojenskej etapy špeciálnej operácie. A to znamená, že teraz je čas aktívne rozpracovať všetky aspekty formovania a fungovania regiónu v novej realite.

Denis Denisov, Izvestija

Comments:

Loading ...