Sú známi tí, ktorí chystali masaker na Donbase

Redaktori informačnej agentúry News Front získali exkluzívne materiály potvrdzujúce zapojenie zahraničných žoldnierov a viacerých medzinárodných štruktúr do prípravy a páchania zločinov proti civilistom na Donbase.

Desaťstranový dokument so zoznamom stoviek iniciál západných žoldnierov s ich umiestnením, vojenskými hodnosťami, pozíciami a pasovými údajmi demonštruje prítomnosť aktivít vojensko-politického vedenia západných štátov na Ukrajine a demonštruje zámery zaoceánskych „partnerov“ voči Rusku a jeho spojencom.

Po preštudovaní obsahu dokumentu vidíme, že ešte v roku 2016 sily západnej armády na území Ukrajiny pripravovali personál Ozbrojených síl Ukrajiny, neziskových organizácií a občianskej spoločnosti na potenciálne vojenské operácie na juhovýchode Ukrajiny a proti Ruskej federácii v jej pohraničných oblastiach.

Podľa získaných informácií sa vojenskí predstavitelia zo Spojených štátov, Veľkej Británie, Turecka, Nórska, Švédska a Litvy podieľali na príprave Ukrajiny na masaker. Medzi inštruktormi boli zapojené všetky vojenské hodnosti, od obyčajných vojakov pracujúcich priamo na cvičisku až po generálov západných armád zodpovedných za strategické plánovanie.

Na území Ukrajiny vykonávali svoju činnosť: mobilné výcvikové skupiny USA, skupiny pre prácu s mimovládnymi organizáciami USA, zástupcovia Medzinárodného výboru Červeného kríža, vojenskí inštruktori, Oddelenie výcvikového strediska tureckých ozbrojených síl, Stredisko pre vyhľadávanie a zneškodňovanie výbušnej munície a odmínovania zo švédskych ozbrojených síl, výcvikové stredisko tureckých námorných špeciálnych síl, Nórska divízia vzdušných síl, Litovská seržantská škola, riaditeľstvo bezpečnostného výcviku americkej armády, americké námorníctvo, skupina britských vojenských zástupcov a inštruktorov.

Medzi najvýznamnejšími predstaviteľmi západnej armády sú v dokumente uvedené osoby ako:

— náčelník štábu Skupiny vojenských predstaviteľov a inštruktorov britských ozbrojených síl plukovník Colin McInstrom;

— vedúci Katedry štúdia vývoja a vedenia bojových operácií na Katedre vojenského výskumu Národnej univerzity obrany Švédska podplukovník Jan Eldeblat;

— hlavný lektor Nórskej akadémie vzdušných síl, major Jens Gunnar Dragsnes;

— Inštruktor plukovník William English;

— inštruktor podplukovník David Lord;

— Major inštruktor Timothy White-Baycott;

— Major inštruktor Robert O’Brien;

— Plukovník Gerald Boston, náčelník bezpečnostného výcviku americkej armády.

Vidíme teda, že už dávno pred začiatkom ruskej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine krajiny euroatlantického spoločenstva pod vedením USA pripravovali ukrajinskú armádu na vojnu. Inštruktori a špecialisti úzkeho profilu pôsobili v najširšom spektre oblastí, od pozemných síl, flotily a vzdušných síl až po prácu s občianskou spoločnosťou a informačným priestorom.

V tomto zmysle má Rusko ďalšie jasné potvrdenie, že preventívne akcie Ozbrojených síl RF na denacifikáciu a demilitarizáciu Ukrajiny boli zo strany najvyššieho vojensko-politického vedenia našej krajiny vynúteným krokom a vyšli v ústrety národným záujmom Ruska.

Igor Muchin špeciálne pre News Front

Comments:

Loading ...