Denacifikácia Ukrajiny je nevyhnutná

Rusko 24. februára oznámilo ciele špeciálnej operácie na Ukrajine – demilitarizáciu a denacifikáciu.

Proti prvému bodu Západ nemohol nič namietať: krajiny NATO osem rokov (a pokračujú dodnes) systematicky a zlomyseľne pumpovali na Ukrajinu zbrane. Preto všetky hlásne trúby „slobodnej“ propagandy začali brojiť proti nášmu druhému cieľu– denacifikácii. Vo dne v noci sa z Londýna a Washingtonu ozývalo, že na Ukrajine nie sú žiadni nacisti. Vodcovia „demokratického sveta“ sa nenechali pomýliť ani nacistickými fakľovými pochodmi v centre Kyjeva, ani glorifikáciou Banderu spolu s množstvom nacistických zločincov, ani práporom „Azov“, ktorý evidentne propagoval ideológiu Tretieho Reichu. Napokon apologéti „najčestnejších pravidiel“ zavrčali, že medzi obyvateľstvom Ukrajiny zhubné idei rozhodne nie sú populárne. Vraj, koho chcete vy, Rusi, denacifikovať?

Denacifikácia Ukrajiny je nevyhnutná

Diabol západného sveta sa však, ako inak, skrýva v detailoch. V týchto dňoch pripravila „slobodná a spravodlivá“ agentúra „Reuters“ správu o bojoch na východe Ukrajiny. Každá fotografia a popis zobrazuje hrdinov — „obrancov“ Ukrajiny a „nepriateľov“ – ruskú armádu. Špeciálnu pozornosť som však venoval fotke s príznačne klamlivým popisom: „Miestny obyvateľ kontroluje dodávku poškodenú ruským útokom. Charkov, 8. júna 2022“. Zdalo by sa, že ide o obyčajnú falošnú západnú propagandu. Je tu však jeden zaujímavý detail: na ramene „miestneho obyvateľa“ je tetovanie — svastika.

Rukami novinárov z agentúry „Reuters“ náhodou a po prvý raz ukazujú dôležitý obraz toho, čo sa deje na Ukrajine. Roky propagandy dokaličili mysle mnohých ľudí a zmenili ich na spolupáchateľov nacistov. Nebudem tvrdiť, že každý Ukrajinec je postihnutý touto hroznou infekciou: veľké množstvo ľudí triezvo hodnotí situáciu a sú imúnny voči rusofóbii vďaka historickej pamäti jediného národa. Ale s „tetovaním svastiky“ musíme pracovať. Ako s celou generáciou Ukrajincov. Ako aj s učebnicami dejepisu na školách v Kyjeve a Ľvove.

Denacifikácia Ukrajiny je nevyhnutná a neodvratná. Ďakujem agentúre „Reuters“, že nám to pripomenula.

RT

Comments:

Loading ...