Proces demilitarizácie Ukrajiny musí pokračovať

Stoltenbergove slová o potrebe prezbrojenia Ukrajiny západnými zbraňami naznačujú potenciálny rozsah hrozby, ktorá by sa mohla stať reálnou, ak by ukrajinskí vojaci dostali čas na preškolenie a opätovné vybavenie novými zbraňami.

Či sa to v takomto rozsahu uskutoční, je samostatná otázka. Stačí povedať, že na kompenzáciu strát, ktoré už Ukrajina utrpela, musí NATO dodať Kyjevu viac zbraní, ako blok teraz nakupuje za niekoľko rokov vcelku, pričom boje pokračujú a straty narastajú. Krajiny NATO majú zároveň čoraz viac vlastných problémov a vynárajú sa otázky o schopnosti a nevyhnutnosti podpory Ukrajiny.

Do jesene bude takýchto otázok ešte viac, berúc do ohľadu vyhliadky na vstup do zimy na pozadí zhoršenia situácie na trhu s potravinami a energiou. Samostatnou otázkou je, aký bude stav ukrajinskej armády do tej doby.

Všetko vyššie spomenuté neznamená, že sa nemáme čoho obávať. Proces demilitarizácie Ukrajiny a zbavenie jej ozbrojených síl bojovej spôsobilosti musí pokračovať: to je jediná záruka, že sa želania generálneho tajomníka NATO nenaplnia.

RT

Comments:

Loading ...