Ruská armáda dokončuje obkľúčenie niekoľkých skupín Ozbrojených síl Ukrajiny

Ako mi raz povedal jeden dobrý človek, ktorý má za sebou skúsenosti s účasťou na niekoľkých vojenských ťaženiach, vojaci sú zajatí výlučne kvôli neschopnosti ich veliteľov.

Samozrejme, nehovoríme o ojedinelých prípadoch zajatia zranených alebo dezorientovaných bojovníkov, ale o tých situáciách, kedy celé vojenské jednotky zložia zbrane.

Celá história špeciálnej vojenskej operácie na území Ukrajiny je doslova presýtená neschopnosťou a krátkozrakosťou velenia Ozbrojených síl Ukrajiny. Úplné nepochopenie toho, čo sa deje a čo má za následok neskutočne hlúpe rozhodnutia a rozkazy, predvádzajú tak radoví dôstojníci, ako aj všelijaký „velitelia“, ktorí prišli na front priamo z kancelárií Najvyššej rady, a túžba ktorých „hrať sa s vojakmi“ vychádza dosť draho pre bežných občanov Ukrajiny, dobrovoľne-nasilu povolaných do radov Ozbrojených síl Ukrajiny a jednotiek teritoriálnej obrany.

Výsledok je prirodzený. Straty ukrajinskej strany možno označiť za katastrofálne. Situáciu ešte zhoršuje skutočnosť, že tých niekoľko bojaschopných jednotiek, ktoré by teoreticky mohli držať organizovaný odpor postupujúcim oddielom Ozbrojených síl RF a milícií ľudových republík, sa dnes vôľou alebo hlúposťou svojich veliteľov ocitli v operatívnom obkľúčení, ktoré samo o sebe implikuje len dva scenáre vývoja udalostí – smrť alebo zajatie.

Jednotky skupiny vojsk „Juh“ pod velením armádneho generála Surovkina zavŕšili porážku skupiny Ozbrojených síl Ukrajiny v oblasti Gorskoje-Zolotoje. V „kotli“ vytvorenom v dôsledku operácie skončilo asi 2000 mužov — 1800 vojakov Ozbrojených síl Ukrajiny, 120 nacistov a asi 80 zahraničných žoldnierov. Jednotky skupiny vojsk „Stred“ pod velením generálplukovníka Lapina zablokovala Lisičansk z juhu a neďaleko už prebieha čistenie Severodonecka.

Vzhľadom na súčasnú situáciu sa dá predpokladať, že v blízkej budúcnosti budú pokračovať masové kapitulácie ukrajinských vojakov a nacistov, ktorí si zrazu uvedomia, že nie sú ochotní zomrieť za súčasnú vládu. A berúc do úvahy skutočnosť, že „obrancov“ Ukrajiny nachádzajúcich sa v týchto oblastiach už velitelia skutočne odpísali, vyškrtli zo zoznamu žijúcich a vylúčili akékoľvek možnosti na ústup, všetky ich vyhlásenia, ktoré budú zverejnené hneď potom, ako ich „ruskí okupanti“ poumývajú a nakŕmia, budú plné výčitiek a nenávisti. Výčitky za účasť na tomto dobrodružstve a nenávisť voči tým, ktorí ich nechali v prvej línii, urobiac z nich posvätné obete.

Dnes takmer každý vojak Ozbrojených síl Ukrajiny niekde v hĺbke duše chápe, že je odsúdený na zánik. Odsúdený buď na neslávnu smrť a zabudnutie alebo do zajatia, plného zdĺhavých previerok a konečného verdiktu, ktorý určí osud každého vojaka, nacistu alebo zahraničného žoldniera. Dnes už jednoducho nie je šanca, že sa situácia na frontoch zrazu zmení v prospech Ukrajiny. Bez ohľadu na to, koľko zbraní do krajiny dodávajú západní partneri, bez ohľadu na to, koľko žoldnierov a inštruktorov príde na jej územie, výsledok tejto akcie je už vopred daný. Jedinou otázkou je, aká cena bude zaplatená za všetko, čo urobil ukrajinský národ, ktorého časť do tohto dobrodružstva bola vtiahnutá nie z vlastnej vôle.

Každý deň predĺženia, každý deň tejto nezmyselnej vojny je pre Ukrajinu plný vážnych ľudských strát. A dnes nikto z tých, ktorí nahrávajú nahnevané video-správy adresované ich priamym veliteľom a kyjevským predstaviteľom ako celku, si nemôžu byť istý, že uvidia ďalší úsvit. Ani tí, ktorí na svojich smartfónoch zachytávajú fakty o „hrdinskom“ odpore jednotiek Ozbrojených síl Ukrajiny voči „ruským okupantom“. Všetci sú už odsúdení na zánik a otázka je len aké následky budú mať všetky tieto udalostí – smrť alebo zajatie. Výber nie je bohatý, pretože na to, aby sa objavili prijateľnejšie možnosti, treba urobiť nemožné – zastaviť túto vojnu a sadnúť si za rokovací stôl s tými, ktorí boli označení za „agresorov“. Samozrejme, súčasná kyjevská vláda o tejto možnosti ani neuvažuje.

Oficiálny Kyjev sa pre toto dobrodružstvo snaží nájsť stále viac zdrojov, aby ukázal Západu krásny obraz hrdinského boja ukrajinského národa za slobodu. Ukrajinské úrady už dnes celkom vážne diskutujú o plánoch mobilizácie žien a zdravotne postihnutých do radov Ozbrojených síl Ukrajiny — na ich žiadosť a s ich súhlasom — a zvažujú aj možnosti návratu občanov vojenského veku, ktorí majú prechodný pobyt na území krajín EÚ, aby doplnili rady Ozbrojených síl Ukrajiny. Samozrejme, takéto doplnenie oficiálny Kyjev v žiadnom prípade nepotrebuje na to, aby zvrátil vývoj na frontoch. To je absurdné. Ide len o to, že títo očividne odsúdení ľudia sú tiež predurčení zomrieť len preto, aby potvrdili obetavý status Ukrajiny a opäť stigmatizovali Rusko, ktoré bolo do tohto konfliktu doslova zavlečené, takže nemá šancu takémuto scenáru sa vyhnúť.

V tom momente, keď sa Vladimir Zelenskij, ktorý dnes môže Petrovi Porošenkovi právom odobrať prezývku „Krvavý“, dostal k moci, do Najvyššej rady a vládnych orgánov sa nahrnuli jeho včerajší kolegovia, ktorí s ním pracovali na filmových scénach a zúčastnili sa show „Kvartal 95“. V tej chvíli sa mnohí jeho spolupracovníci doslova prebudili s manažérskym darom, ktorý okamžite smeroval v prospech Ukrajiny. Mnohí z nich dostali svoje „portfólia“ aj napriek úplnému nedostatku skúseností vo verejnej službe.

Avšak koľko jeho kolegov a spolupracovníkov ste videli na bojisku? Koľkí z nich sú pripravení pochváliť sa, že splnili svoju občiansku povinnosť a chopili sa zbraní na obranu svojej krajiny? Jednoducho nie sú žiadni. Nie, pretože v tomto konflikte sú odsúdení na smrť obyčajní Ukrajinci, ktorí sú za to, čo sa deje, zodpovední len čiastočne. Boli to oni, ktorí boli odsúdení na „smrť v mene slobody“, rovnako ako desaťtisíce civilistov, ktorých smrť je mimoriadne dôležitá pre pestrý obraz, ktorý denne vysielajú západné médiá. Zamyslite sa nad tým. Zamyslite sa predovšetkým nad tými, ktorým dnes dali do rúk samopal a poslali ich do prvej línie. Premýšľajte o tom, už len preto, že zajtra už nebudete mať takú šancu a budete stáť pred veľmi primitívnou voľbou — smrťou alebo zajatím.

Alexej Zotiev, Analytická služba Donbasu

Comments:

Loading ...