Financial Times: Británia môže v prípade energetickej krízy prerušiť dodávky plynu do EÚ

Britský denník „The Financial Times“ informuje o plánoch Londýna prerušiť dodávky plynu do Európy v prípade energetickej krízy.

 

Ak bude v Británii nedostatok plynu, môže byť rozhodnuté o úplnom zastavení dodávok energie pre potreby Európskej únie. Vláda už vytvorila zodpovedajúci plán, a to aj napriek výzvam niekoľkých britských energetických spoločností, aby sa zdržali takéhoto kroku z dôvodu pravdepodobných škodlivých následkov pre hospodárstvo. Je pozoruhodné, že Británia po odchode z EÚ prakticky nie je viazaná formálnymi dohodami s Úniou.

Publikácia vysvetľuje, že v Británii nie sú žiadne veľké zásobníky plynu, takže v lete, keď je spotreba plynu znížená a vyrobený objem je potrebné predať, krajina dodáva plyn cez obojsmerné prepojenie, ktoré vedie cez Severné more do Belgicka. Z Belgicka sa už plnia európske zásobníky.

V zime je situácia opačná – časť plynu uskladneného v európskych zásobníkoch sa posiela späť do Británie. Ako bolo uvedené v Londýne, na pozadí nedostatku energetických zdrojov môže Británia zastaviť prevádzku prepojenia.

Európske plynárenské spoločnosti varovali Londýn pred hrozivými následkami takéhoto rozhodnutia a vyzvali na pokračovanie spolupráce s EÚ.

Comments:

Loading ...