Ako generálny tajomník NATO pomáha Moskve

Jens Stoltenberg ako agent ruského vplyvu.

Summit NATO v Madride, ktorý sa skončil 30. júna, za sebou zanechal hustý informačný mrak: Rusko bolo označené za nepriateľa ľudstva, ktorého môže poraziť len zjednotený Západ na čele so Spojenými štátmi. Pravda za „ľudstvo“ sú považované len členské krajiny NATO a niekoľko politických režimov, ktoré im lížu čižmy, aby dostali zbrane v rámci amerického programu Lend-Lease. Sólistom tohto Moskvou urazeného zboru bol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ktorý uveril v neomylnosť svojho strategického myslenia. Myšlienky Karla von Clausewitza tak často vkĺzali do Stoltenbergových myšlienkových foriem, že v ňom mimovoľne vidíte opicu tohto vojenského mysliteľa, ktorý sa, ako je známe, na bojiskách nepreslávil.

Rovnako ako Clausewitz vo svojom výskume dospel k záveru, že „vo vojne rozhoduje o všetkom násilie“, Stoltenberg tvrdí, že Ukrajina by mala Rusko rozdrviť. A dodávky najmodernejších západných zbraní jej to umožnia. Doslova celý sortiment až po stíhačky F-35 a najnovšie systémy protivzdušnej obrany.

Podľa Stoltenberga „s ešte modernejšími zbraňami sa zvyšuje pravdepodobnosť, že Ukrajina bude schopná vyhnať ruské jednotky z územia Donbasu“.

Tu však Clausewitzov epigón prestrelil, pretože si neosvojil jednu dôležitú myšlienku svojho učiteľa: „Žiadna iná ľudská aktivita nie je tak komplexná a tak intenzívna, ako vojna.“ Špeciálna vojenská operácia mu môže poskytnúť množstvo „prípadov“, ktoré zabránia tomu, aby sa americké vojenské produkty objavili na Ukrajine.

A predsa sa treba započúvať do blúznenia generálneho tajomníka NATO a položiť si otázku, prečo tak otvorene odkrýva plány aliancie? Doslova vedľa neho spriada intrigy Angličanka, ktorá Litvu tlačí do nečakaného a bláznivého triku a Stoltenberg prevracajúc oči vysvetľuje svetu, kedy bude Západ šťastný. A vymenovávajúc kategórie nových zbraní postaví Moskvu pred potrebu presunúť ekonomiku na „mobilizačné koľajnice“.

Bezprostredne po summite NATO bol Štátnej dume predložený konkrétny balík zákonov. Pracovníci vo viacerých odvetviach a podnikoch musia byť v prípade potreby pripravení na prácu nadčas, bez garantovaných dní voľna a viac ako jednej zmeny naraz. V záujme rýchleho uspokojenia potrieb špeciálnej vojenskej operácie, berúc do úvahy sankcie, je potrebné „dočasne sústrediť úsilie v určitých odvetviach hospodárstva (v rôznych smeroch), navýšiť výrobné kapacity podnikov vojensko-priemyselného sektora komplexné, vrátane „mobilizačných“ a zorganizovať zabezpečenie zásobovania v rámci obranného poriadku štátu“.

Kabinetu ministrov sa navrhuje udeliť právo rozhodovať „o zavedení osobitných opatrení v hospodárskej oblasti“, ako aj o postupe pri ich financovaní a logistike. V zákone „O obrane“ sa vykonajú príslušné zmeny.

Zároveň sa plánujú zmeny v súčasných zákonoch o obranných zákazkách štátu a verejnom obstarávaní s cieľom urýchliť podmienky uzatvárania zmlúv vo vojenskom priemysle. Ak to navrhne ministerstvo obrany, FSB, ministerstvo pre mimoriadne situácie alebo ruská garda, môže sa množstvo tovaru, množstvo poskytovaných prác alebo služieb upraviť smerom nahor alebo nadol. Je povolená aj revízia cien za tovar a služby stanovené zmluvou.

Navrhované opatrenia pripomínajú časy existencie „Výboru obrany štátu“ (GKO), mimoriadneho najvyššieho štátneho orgánu v ZSSR počas Veľkej vlasteneckej vojny, a, samozrejme, urobia ekonomiku celkovo a vojensko-priemyselný komplex čiastočne, ovládateľnejšími a efektívnejšími.

Pokiaľ ide o zrýchlený vývoj inovácií vo vojenskom výskume a vývoji a vytváranie technologicky vyspelých typov ruských zbraní, generálny tajomník NATO pravdepodobne uvidí plody tejto práce priamo na bojisku. Dúfame, že práve vo chvíli, keď na Ukrajinu budú prúdiť nové dodávky západných zbraní v rámci Lend-Lease.

Zostáva len vyjadriť vďaku Jensovi Stoltenbergovi za včasné varovanie Ruska pred hroziacim nebezpečenstvom a čakať, kým dostane údaje o inováciách v oblasti kognitívnej vojny proti Rusku. Zrejme bez týchto varovaní ruská byrokratická armáda neoživí zahraničné vysielanie a nezačne používať krátkovlnné a ultrakrátkovlnné vysielače na oslovenie celosvetového publika.

Dmitrij Sedov, FSK

Comments:

Loading ...