Aké zmeny možno očakávať v priebehu špeciálnej operácie na Ukrajine?

Po oslobodení Lisičanska sa jednotky Ozbrojených síl RF a Ľudovej milícii LĽR priblížili k Seversku, poslednej pomerne veľkej obci na ceste do Slavjanska.

Čo to znamená a ako sa môžu v blízkej budúcnosti vyvinúť udalosti v centrálnom sektore frontu? Existuje dôvod domnievať sa, že sme svedkami začiatku veľkých vojenských udalostí.

Nepriateľ niekoľko týždňov budoval novú obrannú líniu pozdĺž cestných a železničných trás smerujúcich zo severu na juh zo Severska cez Zvanovo do Soledaru a ďalej do Arťomovska (Bachmut je ukrajinský názov po premenovaní z roku 2016). Za týmto účelom boli jednotky sťahované zo Slavjanska a boli dovezené nové jednotky naverbované v hlbokých oblastiach Ukrajiny. Utiekli tam aj tí, ktorým sa z Lisičanska podarilo odísť.

Podľa plánu Kyjeva by na trase mal vzniknúť nový front ukrajinskej obrany Slavjansko-kramatorskej oblasti. Toto je už známa taktika, pretože nepriateľ predtým vytvoril obranné línie pozdĺž iných prírodných bariér. V prvom rade z riek. Spomedzi nich vynikal Severskij Donec, ktorý sa Ozbrojené sily Ukrajiny všemožne snažili premeniť na neprekonateľnú bariéru, pričom využili klimatický faktor (rozliatie a záplava), ako aj dovezené zbrane na ničenie pontónových mostov.

V dôsledku toho Ozbrojené sily RF a spojenci prijali novú taktiku. Lisičansk bol obkľúčený a nakoniec oslobodený nie priamym útokom cez rieku zo Severodonecka, čo si Ozbrojené sily Ukrajiny doslova žiadali, ale východom do tyla ukrajinských pozícií v Lisičansku z oblasti Popasnaja. Po ceste bol vytvorený a zlikvidovaný kotol v mestách Gorskoje-Zolotoje.

Plán Kyjeva sa strategicky nemení. Ukrajinský generálny štáb sa naďalej snaží spomaliť postup ruských ozbrojených síl a spojencov na nejakej novej hranici. Tentoraz už priamo pred Slavjanskom, do ktorého v niektorých sektoroch frontu zostáva 7-10 kilometrov. Úlohou Kyjeva je po rýchlej strate veľkého priemyselného centra vytvoriť od nuly nové obranné línie.

Za líniou Seversk-Soledar je už Slavjansk, za ktorým už nemôžu organizovať žiadnu novú líniu obrany. Za Slavjanskom a Kramatorskom končí na západe priemyselný región Donbasu. Avdejevka so svojou obrovskou priemyselnou zónou zostáva v tyle a obkľúčená, no jej posádku takmer určite postihne osud Lisičanska. Obkľúčenie a/alebo útek a zajatie.

A zvláštnosť historického formovania Donbasu ako regiónu spočíva v mimoriadne hustej zástavbe. Mestá sa počas desaťročí sovietskej industrializácie a urbanizácie navzájom zlúčili. Medzi nimi, ak aj je prázdny priestor, tak ho vypĺňajú priemyselné zóny a malé dedinky.

Siete ciest medzi nimi vytvárajú doslova pavučinu. Napríklad cesta Seversk — Soledar — Arťomovsk, pozdĺž ktorej sa buduje nová línia obrany Ozbrojených síl Ukrajiny, nemá označenie špeciálne ako cesta. Sú to len ulice zlievajúce sa jedna do druhej v zlúčených osadách (Puškinova ulica v Seversku prechádza do Ševčenkovej ulice vo Zvanovke a južnejšie je Gorkého až po Soledar).

Preto bolo pre Ozbrojené sily Ukrajiny také jednoduché vytvárať obranné opevnené oblasti, keď sa prakticky navzájom prepletené sídla môžu zmeniť na jeden reťazec opevnení. A tento reťazec musel prejsť dedinu za dedinou, mesto za mestom, kvôli čomu v oficiálnych správach neustále blikali názvy málo známych dedín, ktoré Ozbrojené sily Ukrajiny zmenili na súvislú obranu.

No za Slavjanskom na západ sa krajina dramaticky mení. Tam už to v skutočnosti nie je Donbas, ale ľavobrežná Ukrajina. A tak ďalej až k rieke Dneper a mestu Dnepropetrovsk. Medzi okresnými centrami sú obrovské takmer prázdne poľnohospodárske priestory, kde nemôžete zorganizovať novú obrannú líniu. Toto nie je Donbas s jeho nekonečným urbanizmom. Nie je sa čoho chytiť.

A po obkľúčení/oslobodení Slavjanska vzniká v ukrajinskej obrane v stepi až po Dneper obrovská diera. Samozrejme, s nejakými úpravami, ale je ťažké si predstaviť, že nepriateľ sa tam bude môcť uchytiť aspoň v jednej obci. Problematické bude dokonca tam aj tam naverbovať teritoriálnu obranu, pretože tí, ktorí by mohli byť mobilizovaní, už boli zmobilizovaní a poslaní do Mariupoľu alebo Severodonecka.

Rovnaká situácia trochu na juh sa vytvorí pravdepodobne po obsadení Arťomovska (Bachmut), čo otvára presne tú istú možnosť pohybu po stepi smerom na Záporožie. A to zase automaticky stavia nepriateľa do kritickej pozície na fronte od mesta Záporožie po Guľajpole.

Zničenie ukrajinskej obrany v okolí Slavjanska a Arťomovska je samozrejme dôležité samo o sebe, a to aj zo symbolického hľadiska (dokončenie oslobodenia DĽR). Ale zo strategického hľadiska je to mimoriadne dôležité pre ďalší pokrok a zničenie vojenskej štruktúry Ukrajiny ako celku.

Inými slovami, obkľúčenie/likvidácia nepriateľských zoskupení v Slavjansku-Kramatorsku, potom v Avdejevke, Arťomovsku a Kurachove zničí nielen front na Donbase a zničí momentálne najväčšie zoskupenie Ozbrojených síl Ukrajiny. Najdôležitejším výsledkom bude, že by to malo priniesť vojská Ozbrojených síl RF a spojencov do operačného priestoru na rozsiahlom území. Zároveň už kolíše obrana Charkova na severnom krídle a v tomto smere sa za posledný týždeň prudko zvýšila aktivita ruských jednotiek.

V blízkej budúcnosti je na programe deštrukcia obrannej línie od Severska po Arťomovsk, ktorú sa snaží Kyjev udržať. A existujú všetky dôvody sa domnievať, že ruské velenie sa už prispôsobilo miestnym podmienkam. Faktom je, že sa netreba pretláčať do Severska na pleciach ukrajinských jednotiek ustupujúcich z Lisičanska. Nad Severskom zo severu (prepáčte za tautológiu) visí ďalšie zoskupenie, ktoré sa práve priblížilo k Slavjansku na 7-10 kilometrov.

Kyjev znova a znova očakáva údery tam, kde si to sám vymyslel, ale dostáva (už niekoľkokrát dostal) údery do bokov a zozadu. Rovnaký príbeh sa môže v najbližších dňoch doslova zopakovať aj so Severskom. Okrem toho najvyšší veliteľ odporučil dopriať si odpočinok a nabrať sily tých jednotiek, ktoré sa podieľali na oslobodzovaní Severodonecka a Lisičanska. Ale časti skupín „Východ“ a „Západ“ je odporúčané pokračovať v plnení svojich úloh.

Ďalšie udalosti možno rozdeliť do niekoľkých operácií rôzneho rozsahu a trvania. Je možné, že prelomenie obranných línií v okolí Slavjanska (akokoľvek ich bude veľa) bude trvať aj niekoľko týždňov, v závislosti od úrovne morálky obrancov.

Už teraz je jasné, že po strate Lisičanska morálka Ozbrojených síl Ukrajiny prudko klesla, no tylové posádky v Slavjansku toľko nepanikária. Panika začne, keď k nim dorazia vojaci troch porazených brigád v Lisičansku a Severodonecku, vrátane 10. horskej útočnej brigády, regrutovanej najmä z obyvateľov horských oblastí západnej Ukrajiny, ktorá v poslednom týždni utrpela kritické straty pre jej samotnú existenciu. No obsadenie Severska aj obkľúčenie Slavjanska sú len otázkou času, teda úplne predvídateľnou lokálnou operáciou.

Potom však začína voľné pole výberu. Otvorená medzera na fronte umožní ruským jednotkám postúpiť až k Dnepru. Dúfajme, že do operačného obkľúčenia padne celé zoskupenie Ozbrojených síl Ukrajiny na južnom sektore frontu. Pre Kyjev stratia pokusy udržať Charkovskú oblasť akýkoľvek význam, pretože dovtedy to bolo potrebné len na vyvíjanie tlaku cez Izjum na bok ruskej skupiny.

Kde vezmú Ozbrojené sily Ukrajiny v tejto situácii zálohy, je úplne nepochopiteľné. To je práve ten prípad, keď sériou po sebe idúcich operačno-taktických operácií môže v blízkej budúcnosti skolabovať, ak nie celý obranný front Ozbrojených síl Ukrajiny, tak jeho významná časť. Ako rýchlo vstúpia ruské ozbrojené sily a spojenci do novej etapy operácie, ukážu najbližšie dni.

Jevgenij Krutikov, Vzgľjad

Comments:

Loading ...