V Kosove neuplatnili rozhodnutie o ukončení platnosti srbských dokumentov

Kosovská „vláda“ odložila na 1. septembra nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o neplatnosti srbských dokladov na zachvátenom srbskom území.

Publikácia „Danas“ informuje o vyhlásení kosovských orgánov o odložení nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o ukončení platnosti srbských dokumentov na území samozvanej „republiky“.

Pripomeňme, že na pozadí plánov kosovských teroristov neuznávať srbské dokumenty začala 1. augusta eskalácia na „hranici“ so Srbskom v oblasti Kosovska Mitrovica.

Comments:

Loading ...