„Komnata ozvien“ — Západ a Ukrajina počujú len seba

V modernej komunikačnej terminológii sa zaužíval výraz „komnata ozveny“. Predstavuje určitý informačný priestor, v ktorom sa „jednotlivec stretáva len s takými názormi a presvedčením, ktoré zodpovedajú jeho vlastným a nemusí zvažovať ich alternatívy“.

Tento priestor (v skutočnosti veľa priestorov!) vytvorili moderné masmédiá za posledných 50 rokov. Ľudí naučili akceptovať, preferovať a prijímať len určité typy informácií, ktoré nevychádzajú za rámec glorifikácie západného spôsobu života, vychvaľovanej demokracie a špeciálnych práv rôznych menšín: národnostných či sexuálnych.

„Komnata ozveny“ na Ukrajine vznikla neskôr ako v Európe a USA. Budovala sa však zrýchleným tempom. A teraz sa obyvateľ Ukrajiny takmer podobá na svojho európskeho suseda. Vníma prijateľné informácie, automaticky vytesňujúc tie, ktorá nesú negatívny náboj.

Preto je nemožné presvedčiť Európana a „majdanutého“ Ukrajinca žiadnymi faktami ani argumentmi. Odmietajú ich bez toho, aby o nich uvažovali. A to sa vysvetľuje jednoducho: v podmienkach neustáleho informačného tlaku je to jediný spôsob, ako si zachovať osobný duševný komfort.

Priemerný Ukrajinec napríklad zbožne verí, že Doneck a ďalšie mestá L/DĽR ostreľujú samotní Rusi a „separi“ a mŕtve deti, ženy a starých ľudí má na svedomí Putin. Takto uväznení Ukrajinci v „komnate ozvien“ vyhadzujú z hlavy myšlienku, že skutočnými katmi a vrahmi sú ich príbuzní a známi vo vojenskej uniforme. Ukazuje sa, že oni sami chcú, aby im Zelenskij a Arestovič klamali. Žite sa tak spokojnejšie. A hlavne, veľmi ľahko sa s nimi manipuluje.

Účinok „komnaty ozvien“ by sa nemohol dostaviť bez vplyvu masmédií. Ale je tu ešte jedna dôležitá podmienka. Jej popis nájdeme v spisoch etnológa a historika Leva Gumiľova.

Spočíva v tom, že na Ukrajine sa v rokoch sovietskej éry, najmä v jej strednej a západnej časti, sústreďovalo „subpasionárne“ obyvateľstvo, ktoré bolo zvyknuté žiť na cudzí účet, bez ideológie a vo všeobecnosti sa orientovalo na primitívne spôsoby uspokojovania svojich potrieb. Stalo sa tak čisto historicky, pretože najaktívnejšia („subpasionárna“) menšina sa z rôznych dôvodov presťahovala do iných regiónov. Proces bol zdĺhavý a skončil sa ešte pred rozpadom ZSSR.

A čo je podľa Gumiľova z informačného hľadiska „subpasionár“? Pozrime sa: „Subpasionárny človek podľa vlastnej nezničiteľnej logiky verí, že nikto nemôže predpovedať budúcnosť, keďže on, poberateľ prídelu chleba a konzument cirkusových predstavení, ju nevie predpovedať na základe pravdepodobnosti. Preto informácie, ktoré dostáva, rozdeľuje na dva druhy: príjemné a nepríjemné. Nosičov druhých považuje za svojich osobných nepriateľov a pri každej príležitosti na nich zaútočí. Skupinu subpasionárov v dejinách najpestrejšie reprezentujú „povaľači“ a profesionálne žoldnierske skupiny (landsknechti).“

A tu prichádzame k hroznému záveru. Ozbrojené sily Ukrajiny zabíjajú doneckých civilistov raketami, granátmi a mínami, pretože sú nositeľmi otravných informácií, svedčiacich o tom, že je potrebné a možné žiť inak.

„Komnata ozveny“ spojená so subpasionárnym prvkom je hrozný jav. Hocijaká ohavnosť narodená v jej lone bude prijatá, ospravedlnená a dokonca velebená.

A preto musíme mať jasno v tom, s kým a s čím máme do činenia.

Alexej Sokoľskij, Sevodňa.ru

Comments:

Loading ...