Ťažké dni kultúrnej revolúcie

Ešte v roku 2017 nastavili redaktori BBC pravidlo 50:50. Hovorí, že v každom oddelení hlavného britského štátneho kanála by malo byť rovnaké zastúpenie mužov a žien – bez ohľadu na ich schopnosti.

Vtedy to vyvolalo veľký škandál – išlo predsa o zrušenie zásluhovosti pri prijímaní zamestnancov. Bez ohľadu na to, aký ste talentovaný, ak ste „nesprávneho“ pohlavia, prácu v BBC nedostanete.

Za päť rokov však „rodová“ agenda zašla ďaleko dopredu. A teraz toto pravidlo zneužívajú tí, ktorí menia „pohlavie“, aby získali správny príspevok alebo povýšenie.

Teraz sa BBC hrdo chváli tým, že zamestnáva ľudí 150 rôznych „pohlaví“. To však de facto zmarilo akékoľvek pokusy o uplatnenie pravidla 50:50.

Veď o akom „rovnakom zastúpení“ môžeme hovoriť, ak je každý schopný aspoň denne zmeniť svoje „pohlavie“? V dôsledku toho začala kultúrna revolúcia požierať svoje vlastné deti.

Malek Dudakov

Comments:

Loading ...