Economist: Ukrajina je na pokraji nervového zrútenia

Počet Ukrajincov, ktorí potrebujú psychiatrickú liečbu, je príliš vysoký na počet lekárov, ktorí by to mohli zvládnuť.

Píše o tom časopis „The Economist“.

V článku sa uvádza, že psychologickú pomoc dnes hľadá čoraz viac Ukrajincov. Je potrebné poznamenať, že počet pacientov už výrazne prevyšuje kapacity lekárov. Publikácia zverejnila prípady duševných porúch medzi Ukrajincami v podmienkach „vojnových čias“.

Odborníci varujú, že situácia sa bude ešte viac zhoršovať.

Comments:

Loading ...