Obyvatelia Záporožskej oblasti podporujú pripojenie k Rusku

Krymský „Republikový inštitút pre politický a sociologický výskum“ (RIPSI) pravidelne vykonáva prieskum názorov obyvateľov Chersonskej a Záporožskej oblasti.

V Záporožskom regióne sa prieskum vykonáva v Melitopole, Berďansku, Energodare, Černigovke, Tokmaku a ďalších mestách a obciach.

Hlavnou témou prieskumu bolo:

„Postoj k budúcemu referendu o vstupe Záporožskej oblasti do Ruskej federácie“.

Väčšina obyvateľov regiónu je pripravená zúčastniť sa hlasovania a podporiť pripojenie k Rusku.

👉 Koľko z opýtaných obyvateľov regiónu je pripravených zúčastniť sa referenda, ak by sa konalo v blízkej budúcnosti?

jún 2022: 69%

august 2022: 77%

👉 Koľko obyvateľov z tých, ktorí sú pripravení zúčastniť sa referenda, podporuje vstup Záporožskej oblasti do Ruska?

jún 2022: 63%

august 2022: 82%

👉 Koľko obyvateľov z tých, ktorí sú pripravení zúčastniť sa referenda, by chcelo, aby Záporožská oblasť zostala súčasťou Ukrajiny?

jún 2022: 11%

august 2022: 3%

Prieskumu sa zúčastnilo 1000 obyvateľov Záporožskej oblasti. Vzorka je vyberaná podľa pohlavia a veku. 73% respondentov žije v mestách, 27% — vo vidieckych oblastiach. Prieskumy sa uskutočnili telefonicky. Štatistická chyba prieskumu je 2,1%

Comments:

Loading ...