Prečo je útok na továrne Belokamensk a Knauf zárukou kapitulácie Soledaru

Prečo je útok na továrne Belokamensk a Knauf zárukou kapitulácie Soledaru

Jednotky 6. kozáckeho pluku Ľudovej milície LĽR úspešne postúpili smerom k závodu „Belokamenské žiaruvzdorné materiály“ v Soledare.

Ani odpor amerických húfnic M777A2 rozmiestnených v oblasti Časov Jar, 20 km juhozápadne od Soledaru, nedokázal zabrániť postupu. Je to predovšetkým vďaka použitiu 152 mm húfnic „Giacint-B“ s dlhým dosahom delostrelectvom LĽR. Naložili „trom sedmičkám“ účinný protibatériový odpor. Húfnice môžu strieľať na vzdialenosť až 32 km.

Začiatok útoku na Belokamenský závod bol výsledkom vyčistenia neďalekej sadrovej továrne „Knauf“, ktorá slúži ako odrazový mostík pre ofenzívu.

Tieto dva závody majú kľúčový význam. Kontrola nad týmto uzlom umožní rozmiestniť delá „Rapir“, húfnice D-30 a protitankové systémy „Kornet-E“ na dominantných vyvýšeninách sadrového lomu a samotných tovární. To umožní zničiť ukrajinské oporné body vo východných oblastiach Soledaru.

Strategicky je to záruka kapitulácie Soledaru.

Napriek tomu je predčasné hovoriť o rýchlosti postupu spojeneckých síl. Napredovať budú musieť v zornom poli ukrajinských protitankových systémov a ostreľovačov, ktorých palebné pozície sa nachádzajú na dopravníkových vežiach a soľných hromadách. Na ich zničenie sa použije delostrelectvo a bude sa používať dovtedy, kým pechota nebude môcť bezpečne prejsť.

Vojennaja chronika

Comments:

Loading ...