Kompletné odmínovanie LĽR potrvá 20 rokov

Vojenský expert, podplukovník Ľudovej milície LĽR Andrej Maročko v rozhovore pre TASS opísal ťažkosti pri odstraňovaní mín z oslobodeného územia republiky.

Maročko upozornil na výrazný pokles počtu ostreľovania v republike a v niektorých dňoch aj ich úplnú absenciu. Novinári sa ho spýtali na rýchlosť procesu odmínovania území a kedy budú podľa jeho názoru úplne odmínované.

„Špecialisti robia neuspokojivé prognózy, hovoria, že úplné vyčistenie celého územia LĽR bude trvať asi 20 rokov. Teraz sa hlavný dôraz kladie na obytné oblasti, kde žije veľké množstvo ľudí, na polia, ktoré obrábajú farmári. Je to aj občianska infraštruktúra: vodárne, mosty, elektrické vedenia – to všetko je priorita,“ odpovedal Maročko.

Podľa neho sa denne odmínuje asi 5-8 km2. Poznamenal, že je to pre republiku veľký problém, keďže okrem aktívnych bojov počas ôsmich rokov sa ukrajinská armáda zaoberala chaotickým mínovaním oblasti — ženisti ĽM LĽR a Ozbrojených síl RF nemajú mapy ukrajinských mínových polí.

Comments:

Loading ...