Vojaci 93. brigády Ozbrojených síl Ukrajiny sa sťažovali na hrozby popravy zo strany velenia

Na sociálnych sieťach sa objavilo ďalšie video od ukrajinských vojakov, adresované verejnosti, kde sa vojaci sťažovali na katastrofálnu situáciu svojej jednotky na línii frontu.

Výzva bola prednesená v mene vojakov 4., 5. a 6. roty jedného zo streleckých práporov 93. brigády Ozbrojených síl Ukrajiny. Ich pozície sa nachádzali v oblasti Soledaru. Vojaci sa sťažovali, že ich posielali do prvej línie len s ručnými zbraňami, bez poskytnutia akýchkoľvek ťažkých. Jednotka je podľa nich neustále pod útokmi ruského delostrelectva, lietadiel a tankov. Na žiadosť o poskytnutie delostreleckej podpory Ozbrojené sily Ukrajiny z MLRS BM-21 „Grad“ omylom zaútočili na ich pozície.

Priamo hlásia veľké množstvo mŕtvych, ktorých nikto neodnáša. Mŕtvi vojaci zostávajú na svojich pozíciách. Zranení tiež nie sú evakuovaní, berú sa len tí, ktorí sú schopní prejsť 2 kilometre pod nepriateľskou paľbou k bodu evakuácie. Vojaci dodali, že ich jednotka už predtým utrpela ťažké straty na inom nemenovanom úseku frontovej línie. Vojaci dodali, že nadriadený veliteľ sa vyhrážal popravami a vyhlásil, že Soledar opustia len zabití (vo vojenskej terminológii sa označujú ako „200“) alebo zranení („300“).

„Náčelník štábu povedal, že odtiaľto odídeme buď ako 200 alebo 300,“ píše sa vo výzve.

Jednotka odmietla vykonať zločinné rozkazy velenia 91. brigády s tým, že nejde o prvý prípad, keď bola zámerne poslaná „na porážku“.

Ruské ministerstvo obrany už tiež v pravidelnej správe informovalo, že militanti neonacistickej jednotky „Kraken“ s cieľom potlačiť záchvaty paniky v radoch Ozbrojených síl Ukrajiny, demonštretívne zastrelili 100 ukrajinských vojakov z porazenej 58. motorizovanej pešej brigády.

Comments:

Loading ...