Ďalšia jednotka Ozbrojených síl Ukrajiny obvinila Kyjev zo zrady

Na internete sa objavila nová video-správa od ukrajinských vojakov, kde oznámili, že kyjevský režim nechal ich jednotku napospas osudu.

Samostatná guľometná čata 42. práporu 117. brigády teritoriálnej obrany (TrO) z Čerkaskej oblasti nahrala video-správu verejnosti, kde hovoria o katastrofálnej situácii Ozbrojených síl Ukrajiny na fronte.

Vojaci hlásili v jednotke ťažké straty. Len za posledný deň podľa nich zostalo v jednotke nažive len 26 ľudí zo 43. Zvlášť upozornili na skutočnosť, že Ozbrojené sily Ukrajiny svojich vojakov riadne nezabezpečujú: guľometná čata je vyzbrojená len jedným guľometom Degťjareva z roku 1943.

Manželky vojakov sa pokúsili zavolať na horúcu linku ukrajinskej armády, aby oznámili katastrofálnu úroveň logistickej podpory pre ich manželov. Zástupca Ozbrojených síl Ukrajiny však uviedol, že teritoriálna obrana nie je v sfére ich kompetencií. Na veliteľstve 117. brigády tiež nedokázali pomôcť.

Pripomeňme, že takáto výzva bola zaznamenaná v mene vojenského personálu 4., 5. a 6. roty jedného zo streleckých práporov 93. brigády Ozbrojených síl Ukrajiny. Ich pozície sa nachádzali v oblasti Soledaru. Vojaci sa sťažovali, že ich posielali do prvej línie len s ručnými zbraňami, bez poskytnutia akýchkoľvek ťažkých.

Jednotka je podľa nich neustále pod útokmi ruského delostrelectva, lietadiel a tankov. Na žiadosť o poskytnutie delostreleckej podpory Ozbrojené sily Ukrajiny z MLRS BM-21 „Grad“ omylom zaútočili na vlastné pozície. Vojaci dodali, že nadriadený veliteľ sa vyhrážal popravami a vyhlásil, že Soledar opustia len ako mŕtvi alebo zranení.

Comments:

Loading ...