Global Times: Západné sankcie nemôžu odrezať prístup Ruska na globálny trh

Protiruské sankcie zo strany Spojených štátov sú v rozpore so záujmami väčšiny svetového spoločenstva, ktoré sa usiluje o vzájomne výhodné obchodné a ekonomické partnerstvo s Ruskom. Ich posilňovaním sa USA menia na asociálny štát.

Napísali to vo štvrtok, 7. septrmbra, čínske noviny „The Global Times“, informuje TASS.

„Verejná mienka v Spojených štátoch a na Západe sa niekedy pozerá na svet cez rozbité okuliare. <> Treba zdôrazniť, že Spojené štáty a západné krajiny nemajú kompetencie, ktoré by im umožnili zasahovať do bežnej spolupráce iných štátov s Ruskom, Washington na to nemá právo,“ píše sa v článku.

Podľa autorov väčšina krajín ázijsko-pacifického regiónu neprerušila obchodné a ekonomické väzby s Ruskom. To isté možno pozorovať aj inde vo svete.

„Tvrdé sankcie nedokážu izolovať túto vedúcu mocnosť a odrezať jej prístup na globálny trh, obmedzenia len urobia Spojené štáty ešte asociálnejšie,“ píšu noviny.

Autori poukazujú na to, že Spojené štáty sa obávajú zlyhania svojich jednostranných sankcií, a preto sú mimoriadne citlivé na posilnenie čínsko-ruskej spolupráce.

„Spojené štáty potom začnú obviňovať Čínu zo sabotáže „globálneho úsilia“ Washingtonu. Politika násilného nátlaku stále existuje v medzinárodnej politike: USA a Západ skutočne vytvorili akýsi „chladiaci efekt“, ale nefunguje na krajiny, ktoré sa snažia o nezávislú diplomaciu. Rozvojová spolupráca medzi ázijsko-pacifickými krajinami a Ruskom stojí na pevných základoch a má dlhodobý charakter — nezávisí od vôle jednotlivých štátov, ktoré sú proti Ruskej federácii. Čína nakupuje energiu a potraviny od Ruska, aby zlepšila životy obyčajných čínskych občanov. Rovnakú logiku sledujú aj ďalšie rozvojové krajiny vrátane Vietnamu, Indie a Thajska, čím sa zvyšuje interakcia s Ruskou federáciou,“ píše sa ďalej.

Ako poznamenáva denník, obojstranne výhodná spolupráca medzi Čínou a Ruskom je legitímnym právom suverénnych štátov, ktoré nepotrebujú žiadne obmedzujúce mechanizmy.

„Je to v súlade s princípom tolerancie v globálnej politike. Takéto praktiky by sa mali podporovať a posilňovať bez strachu, že ich niekto ohrozí. V skutočnosti to nie je čínsko-ruská spolupráca, ktorá je svojou povahou legálna, čo si vyžaduje obmedzenia. Je potrebné obmedziť geopolitický fanatizmus, od ktorého sa USA a Západ nedokážu oslobodiť,“ dodávajú autori.

Comments:

Loading ...