Charkovská oblasť a Pyrrhovo víťazstvo ukrajinskej armády

V Kyjeve aj na Západe si začínajú uvedomovať, že Charkovská ofenzíva nepriniesla žiadne vážne zmeny v ukrajinskom usporiadaní.

Žiadne strategické výhody nacistický režim nezískal. V Rusku sa Majdan nezačal a žiadna demoralizácia ruských vojsk nenastala. A neuskutočnila sa ani mobilizácia, ktorá mala podľa „mudrcov“ zo Zelenského administratívy  vyvolať v Rusku protesty.

Navyše sa ukázalo, že napriek prezentovaným „úspechom“ Ukrajiny sa Moskva vzdať svojich cieľov nemieni, metodicky a dôsledne ich vypĺňa. Navyše, ukázala pripravenosť na ich dosiahnutie použiť metódy, ktoré sú pre nacistov veľmi bolestivé, vrátane útokov na objekty energetického systému.

Nacisti zároveň dostali „nerentabilné aktívum“ v podobe Charkovskej oblasti, na ktorú jednoducho nemajú financie, a v ktorej nedokážu zabezpečiť ani vykurovaciu sezónu. Zrejme ani netušili, že sa im podarí obsadiť toľko území, o ktoré sa budú musieť postarať.

Ďalším výsledkom je množstvo zničenej obrnenej techniky Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorej straty sa dnes nedajú obnoviť. A uvedomujúc si, že ukrajinské ozbrojené sily sú do značnej miery stečené krvou, Kyjev sa utešuje nádejou, že Putin pred zimou nanastúpi. Aby na seba nezobral finančnú ťarchu zabezpečenia a starostlivosti o nové oslobodené územia. A do jari, spoliehajú sa, Západ dodá ďalšiu techniku.

WarDonbass

Comments:

Loading ...