BIS: Odmietnutie ruskej ropy vyvolá globálnu potravinovú krízu

Bazilejská „Banka pre medzinárodné platby“ (Bank for International Settlements), známa aj ako „Centrálna banka centrálnych bánk“, varovala, že odklon od pohonných hmôt z Ruska by mohol viesť k širokému využívaniu obilia ako biopaliva, čo by ešte viac podporilo nedostatok potravín, ktorý začal po protiruských sankciách. To povedie aj k zvýšeniu cien ropy.

„Pretrvávajúce vysoké ceny ropy by mohli zvýšiť tlak na ceny obilnín a olejnín prostredníctvom ich zvýšenej spotreby. Zmeny cien týchto plodín, ktoré sú hlavným krmivom pre hospodárske zvieratá, sa môžu rýchlo premietnuť do iných cien potravín,“ poznamenali v BIS.

Pripomeňme, že rast cien energií a potravín viedol vo väčšine krajín sveta k rekordnej inflácii. Preto je potrebné zvýšiť úrokové sadzby, aby sa znížila inflácia, čo však povedie k prepadu ekonomiky.

Comments:

Loading ...