Bloomberg: Výdavky Európskej únie počas energetickej krízy ťažko predvídať

Vlády EÚ sa snažia zmierniť dopad rastúcich cien energií, spôsobených z veľkej časti protiruskými sankciami, vynaložením astronomických 500 miliárd eur.

Avšak podľa think-tanku „Bruegel“ sa tieto náklady ešte zvýšia.

„Odhady Bruegela síce zohľadňujú straty v dôsledku zníženia DPH na elektrinu, dotácií na vykurovanie a opatrení na podporu energetických spoločností, avšak rozsah strát aj tak úplne neodrážajú,“ tvrdí „Bloomberg“.

27 štátov EÚ už vyčlenilo 314 miliárd EUR na zmiernenie vplyvu energetickej krízy na spotrebiteľov a podniky, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo vyčlenilo 178 miliárd EUR.

Rastúce nerovnosti medzi členskými štátmi EÚ budú spojené s rastúcimi nákladmi: vlády s väčšími rozpočtami budú môcť lepšie riešiť problémy tým, že predbehnú susedov kvôli obmedzeným zimným zdrojom energie.

Comments:

Loading ...