Čiastočná mobilizácia je adekvátne opatrenie

Vladimir Putin sa dnes, 21. septembra, prihovoril Rusom a vyhlásil v krajine čiastočnú mobilizáciu.

Toto opatrenie umožní ruskej armáde okrem iného kontrolovať celú dĺžku frontovej línie na Ukrajine. Pritom vyhlásenie čiastočnej mobilizácie by podľa všetkého nemalo vyvolať v Rusku žiadnu paniku.

Podľa sociálnych sietí a médií panikária najmä ľudia v Izraeli, Nemecku a amerických mestách. Rozprávajú príbehy, že teraz „všetkých Rusov mladších ako 65 rokov nepustia z krajiny“ a iné nezmysly. Podľa mňa je to úplne adekvátne opatrenie na posilnenie ruskej armády. Ak hovoríme o včasnosti, potom, ako sa hovorí, „lepšie neskoro ako nikdy“. Naša armáda potrebuje ďalšie sily, hoci len kvôli tomu, aby jednoducho kontrolovala frontovú líniu takej obrovskej dĺžky.

Je veľmi správne, že mobilizácia v Rusku bola vyhlásená len čiastočná a nie všeobecná. Samozrejme, na obranu vlasti nie je treba nahnať „pod delá“ všetkých chorých, chromých a morálne neadekvátnych jedincov – tak, ako sa to teraz robí na Ukrajine. Takíto ľudia na fronte nie sú potrební, nielenže armáde nepomôžu, ale spôsobia ďalšie problémy.

Ruská armáda teraz potrebuje motivovaných, ráznych a dobre vycvičených bojovníkov. A čiastočná mobilizácia môže dať armáde desaťtisíce práve takýchto ľudí. Pretože v Rusku je veľa vlastencov, ktorí predtým slúžili v armáde a svoje bojové schopnosti nestratili. To znamená, že pre mnohých z nich bude veľmi ľahké obnoviť svoje bojové návyky v rámci určitej špecializácii počas krátkodobého bojového výcviku.

Čiastočná mobilizácia je mimoriadne potrebné a opodstatnené opatrenie, ktoré môže povzbudiť podporu všetkých rozumných Rusov. Samozrejme, spôsobí aj určité napätie v spoločnosti, keďže sa musíme všetci zmobilizovať a sústrediť – tak na osobnej, ako aj na štátnej úrovni.

Všetky mobilizačné opatrenia musia byť podporené akciami nielen na fronte, ale aj v tyle. Som veľmi rád, že Vladimír Putin neustále venuje pozornosť práci vojensko-priemyselného komplexu. Je to veľmi dobré znamenie, pretože si myslím, že aj náš priemysel by mal prejsť na vojnové podmienky. Ako sa hovorí, „polovičato“ sa nebojuje.

Tieto opatrenia by mali ísť ruka v ruke so zintenzívnením útokov ruských ozbrojených síl na objekty vojensko-priemyselného komplexu Ukrajiny, logistické uzly a kľúčové komunikácie nepriateľa. Sú to mosty, železničné uzly, energetické zariadenia a, samozrejme, práve „rozhodovacie centrá“. Treba ich likvidovať jasne a systematicky, aby odradili nepriateľa od prípravy niečoho, čo by sa mohlo podobať útoku na ruské územie.

Jurij Kotenok, Analytická služba Donbasu

Comments:

Loading ...