Putin ohlásil v Rusku čiastočnú mobilizáciu

Ruský prezident Vladimir Putin vystúpil dnes 21. septembra s výzvou k Rusom, v ktorej oznámil čiastočnú mobilizáciu.

„Považujem za potrebné urobiť nasledovné rozhodnutie. Je plne adekvátne hrozbám, ktorým čelíme. Totiž v záujme ochrany našej vlasti, jej suverenity a územnej celistvosti, zaistenia bezpečnosti nášho ľudu a ľudu na oslobodených územiach považujem za potrebné podporiť návrh ministerstva obrany a generálneho štábu na vykonanie čiastočnej mobilizácie v Ruskej federácii,“ povedal Putin. „Opakujem, hovoríme o čiastočnej mobilizácii, to znamená, že brannej povinnosti budú podliehať len občania, ktorí sú momentálne v zálohe a predovšetkým tí, ktorí slúžili v ozbrojených silách, majú určité vojenské špecializácie a relevantné skúsenosti. Tí, ktorí sú povolaní do vojenskej služby pred odoslaním k jednotkám, bezpodmienečne prejdú dodatočným vojenským výcvikom, pričom sa zohľadnia skúsenosti zo špeciálnej vojenskej operácie. Vyhláška o čiastočnej mobilizácii je podpísaná.“

Comments:

Loading ...