Vučić: Keď už hovoríte o Ukrajine, zabúdate na Kosovo

V súvislosti s otázkou územnej celistvosti Ukrajiny netreba zabúdať na precedens Kosova, o ktorom Západ hovoriť nechce.

Na 77. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN to vyhlásil srbský prezident Aleksandar Vučić.

„Srbsko podporuje územnú celistvosť všetkých krajín OSN vrátane Ukrajiny. Ale pravdou je, že územná celistvosť Srbska bola narušená a Srbsko nenapadlo nikoho, žiadnu inú suverénnu krajinu, málokto o tom hovorí. Chcel by som položiť lídrom mnohých krajín otázku, aký je rozdiel medzi suverenitou a územnou celistvosťou Ukrajiny a Srbska? V druhom prípade došlo k závažnému hrubému porušeniu a vy ste ho medzinárodne uznali a dali ste legitimitu, aspoň niektorí z vás,“ povedal Vučić.

Zdôraznil, že aj keď Srbsko nikdy neporušilo suverenitu žiadnej krajiny, nezabránilo to „19 bohatým suverénnym krajinám – členom NATO, aby zaútočili na našu krajinu a podkopali suverenitu bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN“. Vučić v tejto súvislosti pripomenul slová Martina Luthera Kinga, že nespravodlivosť na jednom mieste vedie k nespravodlivosti všade.

„Princíp nedotknuteľnosti hraníc by mal platiť pre všetky krajiny,“  zdôraznil prezident.

Kosovské úrady vo februári 2008 jednostranne vyhlásili nezávislosť provincie. Proti uznaniu Kosova je viac ako 60 krajín vrátane Ruska, Indie a Číny, ako aj päť štátov EÚ vrátane Slovenska. Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 prijatá 10. júna 1999 potvrdzuje, že autonómna provincia Kosovo a Metochija je súčasťou Srbska.

Treba poznamenať, že Moskva opakovane a od samého začiatku tvrdila, že vytvorenie „kosovského precedensu“ zo strany Spojených štátov môže mať nepredvídateľné dôsledky pre medzinárodný právny systém, no Američania tieto varovania ignorovali.

Comments:

Loading ...