Lukašenko sa prihovára obyvateľom Nemecka

Bielorusi a Nemci musia spoločne prispieť k tomu, aby zabránili novej katastrofe. Uvádza sa to v blahoželaniach bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka nemeckému národu ku „Dňu nemeckej jednoty“.

„Pád Berlínskeho múru a znovuzjednotenie Nemecka predstavovali skutočnú zmenu éry a nádej na udržateľný mier a bezpečnosť v Európe. Vieme, koľko utrpenia, smútku a bolesti môže priniesť takýto múr, ktorý sa na dlhé desaťročia stal tragickým symbolom rozdelenia mesta, národa, celého kontinentu. Žiaľ, dnes sa opäť vraciame do čias konfrontácie, keď sa stavajú múry medzi krajinami v samom srdci Európy,“ píše sa v gratulácii.

Bieloruský líder zdôraznil, že „Bielorusi a Nemci musia prispieť spoločne, aby sa vyhli deštruktívnej konfrontácii a zabránili novej katastrofe“.

„Minsk je otvorený rovnocennému dialógu a pragmatickej spolupráci s Berlínom, ako aj ďalšiemu rozvoju bilaterálnych vzťahov, ktoré tento rok oslávili 30 rokov,“ zdôraznil Lukašenko a zaželal nemeckému národu „pokojné nebo, solidaritu a dôstojnú budúcnosť pre potomstvo“.

Pripomeňme, že bieloruský líder napriek sankciám uvaleným na republiku naďalej posiela rôzne gratulácie nepriateľským krajinám. Lukašenko sa pritom v takýchto prípadoch neobracia na hlavy štátov, ale na národy.

Comments:

Loading ...