Štátna duma ratifikovala vstup DĽR, LĽR, Záporožia a Chersonu do Ruska

Štátna duma dnes ratifikovala zmluvy o prijatí regiónov DĽR, LĽR, Záporožia a Chersonu do Ruska. Návrhy zákonov o ratifikácii predložil Štátnej dume ruský prezident Vladimir Putin.

Podľa dokumentov sú hranice území DĽR, LĽR Chersonskej a Záporožskej oblasti určené hranicami v deň ich vzniku a v deň ich prijatia do Ruska. Hranice regiónov DĽR, LĽR, Cherson a Záporožie, susediace s územím cudzieho štátu, sú štátnymi hranicami Ruska.

Odo dňa prijatia nových subjektov do Ruskej federácie sa za občanov Ruska uznávajú občania Ukrajiny a osoby bez štátnej príslušnosti s trvalým pobytom v daný deň na území subjektov, s výnimkou osôb a ich maloletých detí, ktoré do jedného mesiaca vyhlásia, že si želajú zachovať svoje existujúce občianstvo alebo chcú zostať bez štátnej príslušnosti.

Štátnym jazykom DĽR, LĽR, Záporožskej a Chersonskej oblasti je podľa zákona ruština. Ruská federácia zároveň zaručuje právo zachovať svoj rodný jazyk a vytvoriť podmienky na jeho štúdium a rozvoj pre všetkých ľudí žijúcich na území nových subjektov.

Legislatívne a iné normatívne právne akty Ruskej federácie sú podľa dohody platné na území nových subjektov odo dňa ich prijatia do Ruska, ak legislatíva Ruskej federácie neustanovuje inak.

Prezident Ruska do 10 dní od dátumu prijatia nových subjektov do Ruska vymenúva dočasne úradujúcich vyšších úradníkov. V Chersonskej a Záporožskej oblasti sa budú nazývať guvernérmi a v Doneckej a Luganskej ľudovej republike — hlavami republík.

Voľby do zákonodarných orgánov nových subjektov Ruskej federácie sa budú konať druhú nedeľu v septembri 2023.

Comments:

Loading ...