Prílev ukrajinských utečencov priviedol nemecké mestá na „nebezpečnú líniu“

V nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko predstavitelia 23 miestnych samospráv požiadali spolkovú vládu o naliehavú finančnú pomoc na zabezpečenie ukrajinských utečencov.

Ako píše denník „Suddeutsche Zeitung“, kolektívny list starostov bol zaslaný ministerke vnútra Nancy Fraserovej koncom septembra.

Miestne úrady sa v dokumente sťažujú, že vyčerpali všetky možnosti pomoci utečencom, a že sa nachádzajú v „extrémne nebezpečnej situácii“.

V snahe dostať sa do Berlína kancelárie starostu Bádenska-Württemberska uvádzajú, že veľký počet ukrajinských utečencov predstavuje pre obce a ich imigračné služby veľkú záťaž.

Bývanie a iné zdroje už pritom zjavne nestačia ani pre tých, ktorí už prišli a počet nových prichádzajúcich každým dňom pribúda.

„Obce sú zahnané do kúta, dosiahli sme nebezpečnú hranicu,“ sťažujú sa šéfovia miestnych úradov.

Vyzývajú nemeckú vládu, aby ich nenechala napospas osudu a stav svojich mestských štruktúr prirovnávajú k „vymačkanému citrónu“.

„Dôrazne sa staviame proti vytváraniu dojmu, že mestá a obce sa len sťažujú a situáciu nakoniec nejako zvládnu,“ varujú starostovia Bádenska-Württemberska.

Podobná situácia sa podľa „Suddeutsche Zeitung“ vyvíja aj v mnohých ďalších nemeckých regiónoch, pričom z terénu prichádzajú signály, že čoraz viac obcí naráža na svoje limity.

Vyhliadky zároveň vyzerajú veľmi nešťastne – nemecká vláda predpovedá, že v najbližších mesiacoch bude počet utečencov naďalej rásť.

Comments:

Loading ...