Parlament zmenil legislatívu s cieľom zjednodušiť dodávky munície na Ukrajinu

Slovenský parlament schválil vládny návrh zameraný na zjednodušenie vývozu výbušnín a pyrotechniky.

O tom dnes, 18. októbra, informovala tlačová služba NR SR.

Oficiálnym dôvodom novelizácie, ktorú navrhlo ministerstvo hospodárstva, je pomôcť zlepšiť „konkurencieschopnosť slovenských podnikateľov v zahraničí“. Novela okrem iného obsahuje vyňatie vývozu pyrotechniky z licenčného konania, ako aj zrušenie potreby predkladať niektoré prílohy k žiadosti o licenciu či skrátenie lehoty na vydanie licencie.

Zákon, ktorý sa týka takzvaných „určených výrobkov, ktorých držba je z bezpečnostných dôvodov obmedzená“, zároveň zjednodušuje obchodovanie nielen s výbušninami a pyrotechnikou, ale aj so strelnými zbraňami a strelivom.

Comments:

Loading ...