MZV Bieloruska: Neexistuje žiadna nádej na oživenie liberálneho medzinárodného poriadku

Spojené štáty americké sa snažia udržať si svoju hegemóniu v rámci existujúceho medzinárodného poriadku.

Uvádza sa to v článku ministra zahraničných vecí Bieloruska Vladimira Makeja „Liberálny medzinárodný poriadok: Dá sa zachrániť v dnešnom nehegemonickom svete?“

Podľa jeho názoru prívrženci voľného obchodu a iných liberálnych hodnôt začali svoje režimy nazývať demokraciami, aby presvedčili svojich ľudí, že existuje reálna možnosť zvoliť si vládu. Makej v článku uvádza hlavné prvky „Liberal International Order“ (LIO): voľný obchod, voľný pohyb kapitálu, demokratická forma vlády založená na oddelení a rovnováhe rôznych vládnych zložiek, záväzok voči ľudským právam, najmä právam jednotlivca, občianskym a politickým právam a vlastníckemu právu. Zároveň poznamenáva, že „demokracie“ založené na týchto ideách sú proti „autokraciám“.

Šéf bieloruskej diplomacie tiež pripomenul, že LIO sa začal formovať po Druhej svetovej vojne a svoj vrchol dosiahol v 90. rokoch, keď pozíciu hegemóna zaujal tzv. „hlavný liberálny podporovateľ“, teda Spojené štáty.

„Hegemón si zvolil egoistickú cestu mocenskej politiky a verí, že nastal čas využiť dočasnú slabosť iných na posilnenie svojej vlastnej pozície vo svete. „Demokratický mier“ sa tak stal kľúčovým nástrojom v arzenáli zahraničnej politiky USA,“ tvrdí Makej.

Bieloruský minister sa tiež domnieva, že podľa Západu „ruské kroky na Ukrajine skutočne zasadili smrteľnú ranu liberálnemu medzinárodnému poriadku“. Poznamenal, že LIO už utrpel kvôli vzostupu Číny a na tomto pozadí podľa jedného z uhlov pohľadu „nie je nádej na oživenie liberálneho medzinárodného poriadku“.

V závere článku šéf bieloruského ministerstva zahraničných vecí navrhol vypracovať v OSN „Chartu diverzity sveta v 21. storočí“.

„Všetky členské štáty by sa mohli dohodnúť na niektorých kľúčových princípoch riadenia medzinárodného života v posthegemonickom a veľmi rôznorodom svete. Prijatie tejto myšlienky by ukázalo, že všetci chceme vybudovať nový medzinárodný poriadok založený na existujúcich realitách a nie na snoch,“ zdôraznil Vladimir Makej.

Comments:

Loading ...