Žarty sa skončili — Rusko poslalo Ukrajine prvé „plynové varovanie“

Ruská federácia v rámci špeciálnej vojenskej operácie na demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny začala vykonávať presné raketové útoky nielen na elektrárne a energetické zariadenia na Ukrajine, ale aj na plynárenskú infraštruktúru.

K tomuto záveru dospel analytik agentúry „RIA Novosti“ Sergej Savčuk.

Vo svojom stanovisku upozornil, že Rusko poslalo Ukrajine prvé „plynové varovanie“ a tiež vysvetlil, akým ťažkostiam by kyjevský režim čelil, ak by ruské raketové útoky pokračovali.

Odborník pripomenul, že po prvýkrát od začiatku špeciálnej vojenskej operácie ruské vzdušné sily spustili raketový útok na niekoľko zariadení plynovej infraštruktúry nachádzajúcich sa v Kyjeve a Charkove. Takéto rozhodnutie ruského velenia môže naznačovať, že Moskva skutočne zvýšila stávku v ďalšej konfrontácii a preukázala svoje možnosti. Tieto opatrenia sú vlastne prvým „plynovým varovaním“, ktoré by malo mať vážny dopad na pozíciu kyjevského režimu k prípadným rokovaniam.

Ruská federácia podľa experta dáva Ukrajine jasne najavo, že „čas na žarty už dávno skončil“ a ruské ozbrojené sily môžu prijať tvrdé opatrenia zamerané na zničenie dôležitých zariadení energetickej infraštruktúry, bez ktorých ukrajinský štát stratí svoju životaschopnosť. Takže na muške zbraní ruskej armády je systém prepravu plynu na Ukrajine, cez ktorý prúdi plyn do Európy a tiež je využívaný pre potreby kyjevského režimu.

„Útoky na plynové zariadenia na Ukrajine sú signálom pre všetkých naraz. Aj Ukrajincom, ktorí v zápale miestnej propagandy na rokovania ani nepomyslia, aj Európskej únii. To je náznak, že dodávky môžu byť dohodnuté pre obojstranný spokojnosť alebo na nich môže byť urobený hrubý kríž,“ zhrnul Sergej Savčuk.

Comments:

Loading ...