Európsky parlament žiada zastaviť prístup Maďarska k dotáciám EÚ

Poslanci žiadali, aby Európska komisia a Rada EÚ zastavili prístup Maďarska k dotáciám z fondu európskych štátov v prípade, že dôjde k porušovaniu princípov právneho štátu.

Za toto opatrenie hlasovalo 416 poslancov, proti bolo 124, zdržalo sa 33 poslancov.

„Chceme vyzvať Radu Európskej únie, aby prijala opatrenia na základe podmienok navrhnutých Európskou komisiou 18. septembra 2022. Toto opatrenie zrušte až po obdržaní dôkazov, že tieto podmienky už nie sú potrebné,“ uvádza sa v uznesení.

Poslanci veria, že to bude možné až po realizácii maďarského plánu na „oživenie a odolnosť“ po pandémii v súlade s odporúčaniami EK.

Comments:

Loading ...