„The Guardian“ o príčinách špeciálnej vojenskej operácie — Putin nemal na výber

Ruský prezident Vladimir Putin spustil špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine, keďže už nemal inú možnosť kontrolovať priestor roviny na západe krajiny.

Píše to publicista Daniel Immerwahr v britskom denníku „The Guardian“.

Vo svojich úvahách vychádza z knihy „Prisoners of Geography“ od britského autora Tima Marshalla, ktorá vyšla v roku 2015 po pripojení Krymu k Rusku. Marshall píše:

„Rusko je obklopené prstencom hôr a ľadu, hranicu s Čínou chránia pohoria, s Iránom a Tureckom — Kaukaz. Medzi Ruskom a západnou Európou sú Balkán, Karpaty a Alpy, ktoré tvoria ďalšiu hradbu. Na sever od týchto hôr je Rusko spojené s dobre vyzbrojenými západnými susedmi nereliéfnym koridorom, ktorý vedie cez Ukrajinu a Poľsko. Po ňom môžete prejsť na bicykli z Paríža do Moskvy. Alebo na tanku…“

Práve táto medzera v prirodzenej obrane Ruska opakovane viedla k útokom na Rusko, preto novinár tvrdí: „Putin nemal na výber“.

„Vladimir Putin sa teda musel aspoň pokúsiť ovládnuť rovinu na západe. A keď spustil špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine, ktorú už nemohol kontrolovať mierovými prostriedkami, Marshall reagoval s unaveným pochopením a vyjadril ľútosť, ale nie prekvapenie. Geografia lídrov zotročuje a berie im oveľa viac možností výberu a manévrovania, ako by si človek vedel predstaviť,“ dodáva Immerwahr.

V článku tiež citoval Petra Zeihana, bývalého viceprezidenta americkej súkromnej spravodajskej služby a think-tanku „Stratfor“, ktorý povedal:

„Jadrom geopolitického obzoru je pochopenie obmedzení, ktoré vytvára nemenná povaha geografie. Mapa pred očami Vladimíra Putina sa až na pár hraničných čiar príliš nelíši od tej, ktorá pomáhala pri rozhodovaní Ivanovi Hroznému.“

Britský historik, profesor „Stanfordskej univerzity“ Ian Morris zase zdôrazňuje:

„Geografia je nespravodlivá, no práve ona predstavuje osud a nesie obraz sveta, v ktorom silní zostanú silní a slabí — slabí.“

Comments:

Loading ...