Čoskoro situácia veľmi rýchlo „poskočí“ — odborník o zásadných zmenách v globálnej ekonomike

Nedávne udalosti na medzinárodnej scéne majú priamy vplyv na makroekonomické procesy a obchodné vzťahy na svetových trhoch.

Dospel k tomu známy ruský ekonóm Michail Chazin, ktorý v priamom prenose rádia „Sputnik“ popísal zásadné zmeny v globálnej ekonomike a vysvetlil aj to, ako medzinárodné udalosti ovplyvnia finančné vzťahy.

Poznamenal, že ekonomická situácia vo svete závisí od geopolitických rozhodnutí hlavných svetových hráčov. Konfrontácia medzi Ruskom a Západom viedla k reťazcu veľkých udalostí, ktoré ovplyvnili ďalšiu podobu obchodných vzťahov. Už teraz sa možno presvedčiť o začiatku zásadných zmien, ktoré možno pozorovať v zahraničných ekonomických rozhodnutiach jednotlivých krajín.

Svet podľa neho prechádza procesom rozpadu ekonomických väzieb, čo vedie aj k rozpadu západných a východných trhov na rôzne zložky. Táto situácia môže viesť k radikálnym zmenám v globálnej ekonomike a ovplyvní aj ďalšie geopolitické udalosti.

„Teraz sa nachádzame v situácii, keď sa západný aj východný trh rozpadajú. Ako sa budú budovať trhy po kríze je samostatná téma, ide o veľmi komplexnú štúdiu, ktorá si vyžaduje pochopenie štrukturálnych procesov v globálnej ekonomike. V skutočnosti — poviem vám strašné tajomstvo — už prebieha. Čoskoro situácia poskočí tak rýchlo, že žiadny výskum nedokáže udržať krok s týmito rýchlymi zmenami,“ zhrnul Chazin.

Comments:

Loading ...