Lukašenko nariadil posilniť hranicu s Ukrajinou

V Bielorusku boli prijaté rozhodnutia o ochrane štátnej hranice pohraničnou službou v roku 2023.

Zodpovedajúci dekrét podpísal dnes, 23. januára, Alexander Lukašenko.

Hlavné úsilie pri ochrane hraníc sa tento rok zameria na ukrajinský smer, ako aj na oblasti, kde môžu vzniknúť nové vonkajšie výzvy a hrozby pre bezpečnosť hraníc.

„Medzi hlavné úlohy tu označili aj zvýšenie bojovej pripravenosti orgánov pohraničnej služby zlepšením bojovej prípravy a zabezpečenia jednotiek, ako aj posilnenie bojových spôsobilostí manévrových skupín, rozvoj kapacít agentúry identifikovať vonkajšie hrozby pre bezpečnosť hraníc, zlepšenie infraštruktúry štátnej hranice vrátane vybudovania nových bezpečnostných línií a ich vybavenie najmodernejšími technickými prostriedkami v najnebezpečnejších oblastiach,“ informoval o podrobnostiach rozhodnutia Výbor štátnej hranice republiky.

Treba pripomenúť, že Minsk opakovane prejavil svoje znepokojenie nad situáciou južným smerom. Okrem toho bieloruské úrady považujú za nebezpečné aj posilňovanie vojenského potenciálu NATO v blízkosti hraníc republiky.

Comments:

Loading ...