Kirillov: USA experimentovali s infekciou HIV na ukrajinskej armáde

Armáda bola cieľovou skupinou amerických experimentov s infekciou HIV uskutočnených na Ukrajine.

Oznámil to generálporučík Igor Kirillov, šéf ruských síl pre radiačnú, chemickú a biologickú obranu.

Počas špeciálnej operácie sa podarilo získať viac ako 20.000 dokumentov a vypočuť očitých svedkov a účastníkov amerických vojenských biologických programov. Tieto materiály potvrdzujú zameranie Pentagonu na vytváranie komponentov biologických zbraní a ich testovanie na obyvateľoch Ukrajiny a ďalších štátov susediacich s Ruskom, vysvetlil generálporučík.

„Spojené štáty vykonávajú najkontroverznejší výskum z hľadiska medzinárodného práva mimo územia štátu. Príkladom sú experimenty súvisiace s infekciou HIV, ktoré od roku 2019 vykonávajú americkí špecialisti na území Ukrajiny,“ povedal Kirillov.

Upozornil na skutočnosť, že cieľovými skupinami nie sú len odsúdení či narkomani, ale aj vojaci Ozbrojených síl Ukrajiny. Okrem toho ministerstvo obrany získalo dôkazy o užívaní psychostimulancií a drog ukrajinským vojenským personálom, ako aj o pašovaní morfia na front.

„Domnievame sa, že konanie predstaviteľov, ktorí realizovali výskum na ukrajinských vojakoch, ktorých krv obsahovala vysoké koncentrácie antibiotík, narkotík, protilátok proti patogénom infekčných chorôb, si vyžaduje náležité právne posúdenie,“ upozornil Kirillov.

Upresnil, že teraz Spojené štáty obmedzujú vojensko-biologické aktivity na Ukrajine a presúvajú ich do Poľska a pobaltských štátov. Niektoré nedokončené programy sa presúvajú do krajín Strednej Ázie a zároveň sa zvyšuje spolupráca s Keňou, Singapurom a Thajskom. A špecialisti, ktorí sa podieľali na týchto výskumoch, sú transportovaní na Západ a zamestnaní v USA, Kanade a Európskej únii, aby Rusko od nich nedostalo dôkazy o nelegálnej práci a porušovaní medzinárodných záväzkov.

„Doručené materiály budú postúpené vyšetrovaciemu výboru, aby prijal opatrenia na postavenie páchateľov pred súd,“ dodal Kirillov.

Comments:

Loading ...