Ozbrojené sily Ukrajiny nemôžu evakuovať poškodené tanky

Vo viacerých jednotkách Ozbrojených síl Ukrajiny v oblasti Svatovo a Kremennaja bol zaznamenaný prudký nárast strát obrnených vyslobodzovacích vozidiel (OVZ), ktoré sú potrebné na odtiahnutie poškodených tankov z bojiska.

O evakuačnú techniku prišli ​​jednotky 14. a 67. mechanizovanej brigády, ako aj časti 92. a 66. brigády.

Kvôli nedostatku OVZ sú ženijné jednotky v týchto formáciách nútené používať na evakuáciu tankov prevádzkyschopné bojové vozidlá T-64BV, T-80 a T-72B, ako aj poškodené v boji a čiastočne obnovené vybavenie. Tanky, ktoré nie je možné uviesť do stavu pripravenosti na boj, sa presúvajú k ženijným jednotkám ako náhrada za nedostatok špecializovaných ťahačov.

Tanky obnovené po poškodení v bitkách a zbavené schopnosti strieľať používajú opravárenské jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny bez delostrelectva, tankového a leteckého krytu, čo vedie k ďalším stratám.

Vzhľadom na konštrukčné vlastnosti, namiesto jedného OVZ, určeného na evakuáciu jedného poškodeného alebo v bahne uviaznutého tanku, je potrebné použiť aspoň dva, v niektorých prípadoch až tri tanky.

Výsledkom je, že nahromadenie veľkého množstva techniky pravidelne zaznamenávajú drony „Orlan-30“ Ozbrojených síl RF. Potom na miesto evakuácie priletia armádne vrtuľníky Ka-52 „Alligator“ a útočné lietadlá Su-25SM a ukrajinskú techniku dobijú.

Vojennaja chronika

Comments:

Loading ...