Credit Suisse: USA oslabujú, dolár stráca svoju pozíciu globálnej meny

V dôsledku oslabovania geopolitického vplyvu Spojených štátov amerických a rastúcej krízy v ekonomike tejto krajiny americký dolár rýchlo oslabuje a postupne stráca svoju pozíciu svetovej rezervnej meny.

Uvádza sa to v analytickej správe „Budúcnosť menového systému“, ktorú pripravili analytici zo švajčiarskej banky „Credit Suisse“.

Dokument uvádza, že štátny dlh USA na začiatku roku 2023 dosiahol astronomickú hodnotu presahujúcu 30 biliónov dolárov.

Bankoví experti uvádzajú, že vytvorenie novej globálnej svetovej meny sa v súčasných geopolitických podmienkach javí čoraz menej reálne. Globálny svet sa podľa nich rozpadá a vznikajú regionálne bloky mocností, ktoré sú medzi sebou nepriateľské. A za týchto podmienok národné vlády nebudú súhlasiť s prevodom časti svojej suverenity na nejaký nadnárodný finančný orgán.

Podľa „Credit Suisse“ je nepravdepodobný prechod štatútu globálnej rezervnej meny z dolára na akúkoľvek inú menu.

„Európska centrálna banka nemá také vysoko likvidné a homogénne aktíva ako americké štátne dlhopisy, ktoré by iné krajiny sveta mohli držať ako rezervu. A čínsky finančný systém je príliš uzavretý na cezhraničné transakcie,“ upozorňujú autori správy.

Najpravdepodobnejším scenárom je podľa autorov správy postupné opustenie jednotnej globálnej meny v prospech viacerých regionálnych mien.

„Úloha bilaterálneho obchodu sa zvýši, keď sa vyrovnania medzi krajinami budú vykonávať v ich národných menách. Na rozdiel od globálneho kapitálového trhu sa budú rozvíjať lokálne regionálne trhy,“ uviedla „Credit Suisse“ v správe.

Comments:

Loading ...