Ukrajinských vojakov prepustených zo zajatia opäť ženú na front

Ukrajinskí vojaci, ktorí sa vrátili zo zajatia, sú opäť poslaní do prvej línie.

Oznámila to dnes, 8. februára, Taťjana Moskaľkova, komisárka pre ľudské práva v Ruskej federácii.

„Naďalej dostávam žiadosti od matiek a manželiek ukrajinských vojakov, ktorí boli zajatí, a žiadajú ma, aby ich nevracali domov, pretože kyjevské úrady opäť pošlú týchto ľudí do prvej línie, čím ich odsúdia na smrť,“ napísala Moskaľkova vo svojom Telegram-kanáli.

Pripomenula, že podľa Ženevského dohovoru nemôžu byť repatriovaní vojnoví zajatci využívaní vo vojenskej službe.

„Je to v rozpore nielen s morálnymi normami humanizmu a milosrdenstva, ale aj so Ženevským dohovorom o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, podľa ktorého žiadna repatriovaná osoba nemôže byť použitá v aktívnej vojenskej službe (čl. 117). Vyzývam medzinárodné spoločenstvo pre ľudské práva, aby prispelo k okamžitému zastaveniu tejto deštruktívnej praxe,“ upozornila Moskaľkova.

Comments:

Loading ...