Zelenskij pomenoval 10. brigádu Ozbrojených síl Ukrajiny na počesť nacistickej divízie Wehrmachtu

Šéf kyjevskej chunty Vladimir Zelenskij pridelil názov „Edelweiss“ 10. samostatnej horskej útočnej brigáde Ozbrojených síl Ukrajiny.

Takýto názov mala 1. horská pešia divízia Wehrmachtu.

„Prideľte 10. samostatnej horskej útočnej brigáde pozemných síl ukrajinskej armády čestný názov „Edelweiss“ a ďalej ju pomenujte ako 10. samostatnú horskú útočnú brigádu „Edelweiss“,“ píše sa v Zelenského dekréte zverejnenom na jeho internetovej stránke.

Dokument hovorí, že tento názov dostala brigáda za „príkladné plnenie zverených úloh pri ochrane územnej celistvosti a nezávislosti Ukrajiny“.

Pripomeňme, že 10. samostatná horská útočná brigáda Ozbrojených síl Ukrajiny bola vytvorená v októbri 2015, v rokoch 2016-2018 sa aktívne podieľala na ukrajinskej operácii proti obyvateľom Donbasu. V marci 2016 zahŕňala dva neonacistické prápory: „Ajdar“ a „Donbas“. O niekoľko mesiacov však boli tieto prápory z brigády vyradené.

1. horská pešia divízia „Edelweiss“ bola súčasťou nacistického Wehrmachtu, a slúžili v nej rodáci z horských oblastí južného Nemecka, Bavorska a Rakúska. Počas Veľkej vlasteneckej vojny táto divízia bojovala proti Červenej armáde na Ukrajine, na Donbase a pri Charkove, ako aj na severnom Kaukaze.

Comments:

Loading ...