Rusko chrániac tradičné hodnoty chráni celé ľudstvo

V posolstve ruského prezidenta z 21. februára bola v zásade opäť nastolená otázka ochrany tradičných hodnôt.

Opierajúc sa o Sväté písmo (Bibliu) a posvätné texty iných svetových náboženstiev, o prirodzené normy správania vyvinuté celým ľudstvom, Vladimír Putin opäť spochybnil neoliberálnu totalitnú ideológiu, ktorej účelom je zničenie rodiny, národnej kultúry a náboženskej identity.

Pripomeňme si, že na Západe sa za takéto odvolávanie sa na posvätné texty začínajú ľudia trestať a posielať do väzenia. Nemecko len predvčerom navrhlo zakázať samotnú „Kázeň na vrchu“.

Putin otvorene vyhlásil, že patológia by sa v Rusku nemala stať normou. Zvrátenosť by sa v Rusku nemala stať módou. A navyše by mali byť prísne zakázané akékoľvek experimenty na deťoch – zmena pohlavia bez súhlasu rodičov, zapájanie sa do netradičných vzťahov, propagácia zvráteností.

Táto pozícia prezidenta odráža vôľu väčšiny národa a od roku 2020 je zakotvená v základnom zákone krajiny.

No sú aj takí, ktorí stále závažnosť problému nechápu. Ozývajú sa hlasy, že politika ochrany tradičných hodnôt nás údajne ženie do izolácie od zvyšku sveta. Márne sa vraj držíme tejto témy, neoplatí sa kvôli nej „rozbíjať hrnce“. Nájdu sa aj vyslovení lobisti za „netradičné“ praktiky.

Až po začiatku špeciálnej vojenskej operácie, keď pre nás Západ predstavoval civilizačnú výzvu, boli po roku boja schválené „Základy štátnej politiky na zachovanie a posilnenie tradičných ruských duchovných a morálnych hodnôt“ a úplný zákaz verejnej propagandy netradičných vzťahov.

Treba pochopiť, že otázka tradičných hodnôt je zásadná. Tu nemožno robiť kompromisy. Rusko je za zachovanie človeka ako „koruny stvorenia“ (v sekulárnej paradigme) a „obrazu a podoby Boha“ (z pohľadu kresťanstva a iných svetových vyznaní).

Tento postoj je založený na etickom konsenze tradičných náboženstiev Ruska a na kolektívnych predstavách o dobre a zle, ktoré medzi našimi ľuďmi existujú.

Postkresťanský Západ sa spolieha na dehumanizáciu človeka a je to jeho civilizačná voľba. Je to výzva pre náboženské hodnoty aj hodnoty sekulárneho humanizmu.

V Amerike a Európe je veľa takých, ktorí s tým nesúhlasia, no nemôžu nič robiť. Akýkoľvek pokus o odpor sa trestá represiami. Patológia na Západe je sakralizovaná, v skutočnosti je základom nového náboženstva, protikresťanskej diktatúry.

Pestovaním zvráteností sa však Západ odsudzuje na osamelosť v globálnom svete. „Genderové inovácie“ vyzývajú odpor takmer všade. Nielen v Rusku, ale aj v Číne, Indii, Afrike, arabskom svete. Ochrana tradičných hodnôt nás nielen neizoluje, ale naopak spája s absolútnou väčšinou ľudstva.

Po prijatí výzvy Západu sme sa postavili do čela boja za scenár budúcnosti, v ktorom ľudia zostanú ľuďmi a budú sa riadiť tradičnou etikou.

Kolektívny Západ urobil z propagandy zvráteností nástroj na ničenie iných miestnych civilizácií, kde sme prví v poradí. Ochrana človeka, ochrana rodiny, ochrana detí sú otázky našej duchovnej suverenity, otázky našej identity.

Preto je dnes také dôležité, aby sa tézy posolstva prezidenta Ruskej federácie zavádzali do praxe, do života. Mali by tvoriť základ štátnej politiky – kultúrnej, vzdelávacej, mládežníckej a rodinnej. Mali by určiť vektor na uplatnenie úsilia príslušných ministerstiev a rezortov. Mali by sa stať základom nových zákonov a nástrojom na nápravu existujúcich zákonov.

V konečnom dôsledku by mala byť realizácia týchto myšlienok uznaná za historický cieľ existencie Ruska – pôvodnej civilizácie a suverénneho štátu.

Jelena Panina

Comments:

Loading ...