V Bielorusku informovali o mobilizačných možnostiach štátu

Bielorusko je pripravené zmobilizovať 1,5 milióna vojakov, ak bude musieť byť vyhlásené stanné právo.

Oznámil to štátny tajomník Bezpečnostnej rady Bieloruska Alexander Volfovič.

„Štruktúry vojenskej organizácie štátu, nie ozbrojených síl, budú v prípade vyhlásenia stanného práva a presunu ekonomiky na vojenskú úroveň predstavovať niekde až 1,5 milióna ľudí,» uviedol Volfovič v rozhovore pre štátnu televíziu „Belarus-1“.

Okrem toho dodal, že v prípade „prevedenia krajiny na vojnový stav“ sa k mobilizovaným pridajú aj takzvané ľudové milície.

„Okrem toho na pomoc predovšetkým orgánom ministerstva vnútra v teréne, chrániť verejný poriadok, bojovať proti banditom, potláčať rabovanie, bojovať proti diverzným a prieskumným skupinám (…) je určená ľudová milícia,” dodal.

Zákon o ľudových milíciách, ktorý sa plánuje v Bielorusku prijať v blízkej budúcnosti, len legitimizuje možnosti a dobrovoľnú túžbu občanov brániť krajinu, poznamenal Volfovič.

Rozhodnutie prijať tento zákon považuje za plne odôvodnené – na základe zložitej vojensko-politickej situácie, výziev a rizík, ktoré sa v súvislosti s Bieloruskom objavujú.

Comments:

Loading ...