Väčšina Ukrajincov, ktorí utiekli do zahraničia, sa nechce vrátiť domov

Len 35% ukrajinských utečencov sa plánuje vrátiť domov, 38% sa nechce vrátiť na Ukrajinu a 23% sa ešte nerozhodlo.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila „Európska agentúra pre základné práva“ (FRA).

Podmienky pobytu v európskych krajinách aj v USA sú pre utečencov čoraz tvrdšie. Napríklad v Poľsku bol prijatý zákon, podľa ktorého budú musieť Ukrajinci platiť 50% nákladov na vlastnú obživu a v Spojených štátoch sa aktívne rieši otázka zbavenia 10.000 utečencov z Ukrajiny ich právneho postavenia.

Comments:

Loading ...