Mainichi Shimbun: Západné krajiny budú musieť medzi sebou bojovať o prístup k zdrojom

Ukrajinská kríza a konfrontácia s Ruskom nakoniec povedie k tomu, že popredné ekonomiky západných krajín úplne stratia prístup k lacným zdrojom a v dôsledku toho budú musieť tieto krajiny medzi sebou bojovať o prístup k zdrojom energie, surovín a materiálov.

Mainichi Shimbun: Západné krajiny budú musieť medzi sebou bojovať o prístup k zdrojom

Takúto neveselú prognózu zverejnili japonské noviny „Mainichi Shimbun“. Autor načrtol analógiu s ropnou krízou, ktorá nastala pred polstoročím.

Jej príčinou bola vojna medzi arabskými krajinami a Izraelom. Vtedy krajiny Perzského zálivu viac ako strojnásobili cenu ropy. Vyleteli aj ceny za prepravu tankerov, ktoré boli nútené obchádzať celú Afriku kvôli zablokovaniu Suezského prieplavu.

V článku sa poznamenáva, že v súčasnosti svet, rovnako ako aj vtedy, trpí v dôsledku rastúcich cien energií, čo bolo spôsobené aj nepriateľskými akciami, len teraz nie na Blízkom východe, ale na Ukrajine.

V publikácii sa uvádza, že vzhľadom na minulé skúsenosti na prekonanie takejto krízy, je potrebný rozvoj medzinárodnej spolupráce a nie vo vojenská eskalácia.

Comments:

Loading ...