„Je zbytočné hovoriť o westernizácii Kazachstanu“ — Tokajev pre čínsky televízny kanál

V predvečer štátnej návštevy Číny poskytol kazašský prezident Kassym-Žomart Tokajev rozhovor „China Central Television“, ktorý obsahuje dostatok politických senzácií.

„Je zbytočné hovoriť o westernizácii Kazachstanu“ - Tokajev pre čínsky televízny kanál

Otázky programu „Rozhovor s vodcom“ sa týkali perspektív rozvoja politickej, hospodárskej, kultúrnej a humanitárnej spolupráce medzi Kazachstanom a Čínou.

„Kazachstan, podobne ako Čína, je ázijská krajina, takže je zbytočné hovoriť o westernizácii, pretože máme vlastnú cestu rozvoja,“ povedal najmä Tokajev.

Zároveň podľa neho „samozrejme, musíme využiť pozitívne skúsenosti, ktoré existujú v mnohých krajinách vrátane Západu“.

„V prvom rade mám na mysli skúsenosti vo vede, technike, vzdelávaní a tak ďalej. Myslím si, že by sme sa mali jeden od druhého učiť, obohacovať sa, učiť sa dobré lekcie, no zároveň by sme sa, samozrejme, nemali zaujímať o vnútorné záležitosti žiadnych krajín zvonku,“ varoval líder Kazachstanu.

Tokajev sa navyše domnieva, že práve Kazachstan je predurčený stať sa centrom euroázijského kontinentu. Pan-kazašská rétorika bola vyjadrená v nasledujúcom vyhlásení:

„Chcem umiestniť svoju krajinu do samého stredu euroázijského kontinentu. Kazachstan zohráva veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní obchodných ciest, budovaní medzinárodných vzťahov v tejto časti sveta. Preto je Kazachstan veľmi dôležitou krajinou. Verím, že budúcnosť Kazachstanu by mala byť svetlá. Preto vynakladám maximálne úsilie, aby som prispel k ďalšiemu rozvoju Kazachstanu ako modernej krajiny s rozvinutou ekonomikou.“

Comments:

Loading ...